Wymiana młodzieży

Obrazy zmieniają Perspektywę

W projekcie Obrazy zmieniają Perspektywę  wezmą udział młodzi ludzie z 4 krajów: Francji (OENE), Polski (INPRO), Portugalii (Agrupamento de Escolas de Vilela) i Wielkiej Brytanii (Cultivate Cornwall CIC). Będą to wolontariusze i członkowie organizacji partnerskich w wieku od 18 do 30 lat.

Zaplanowany projekt składa się z 3 etapów. Najpierw odbędzie się wizyta przygotowawcza, podczas której liderzy młodzieżowi spotkają się i omówią przebieg projektu. Następnie zrealizujemy dwie wymiany młodzieży.

Wymiana młodzieży „Obrazy zmieniają Perspektywę” składać się będzie z 2 części, oba w Rzeszowie:

Edycja 1: 15 – 25 maja 2022

Edycja 2: 23 lipca – 2 sierpnia 2022

Podczas pierwszej mobilności, wyzwaniem dla uczestników będzie stworzenie materiału na wystawę fotografii (podczas pierwszej wymiany), a następnie zorganizowanie wernisażu dla lokalnej społeczności (podczas drugiej wymiany). Pod okiem ekspertów w dziedzinie fotografii, wykonają sesje zdjęciowe. Specjaliści będą także służyć poradą. Uczestnicy będą zachęcani do tego, aby zaangażować w to działanie młodych ludzi z lokalnej społeczności. Fotografia pomoże im nie tylko wypowiedzieć się na temat przeciwności z jakimi borykają się młodzi ludzie, ale także szans dla młodzieży i znaczenia międzynarodowych wymian i międzykulturowego uczenia się. Naszym zamiarem jest pokazanie innym organizacjom pracującym z młodzieżą, że także street art może stać się narzędziem edukacyjnym, które pomoże młodym bardziej zaangażować się w działania dla społeczności lokalnych. Mamy też nadzieję, że wykorzystają street art jako przykład najlepszej praktyki, a także jako źródło inspiracji do przyszłej pracy.

 

Po pierwszej wymianie, uczestnicy w swoich lokalnych społecznościach, będą robić zdjęcia związane z tematem przeciwności, z jakimi mierzy się współczesna młodzież. Wspólnie wybiorą najlepsze 15 zdjęć, które będą chcieli przedstawiać podczas wernisażu, który zostanie zorganizowany podczas drugiej wymiany.

Trzecim etapem projektu będzie druga wymiana młodzieży w Rzeszowie. Podczas drugiej mobilności, uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania eventami i projektami, a następnie wspólnie stworzą wernisaż fotografii, na który zaproszą rzeszowską społeczność.

Końcowym rezultatem będzie wystawa fotografii, tematem przewodnim której będą trudności z jakimi boryka się współczesna studiująca/pracująca młodzież w danym kraju oraz to jak je przezwyciężyć uczestnicząc w międzynarodowych projektach takich jak wymiany młodzieży. Celem wystawy jest także uświadomienie młodego pokolenia na temat zalet bycia aktywnym i zaangażowanym w opracowywanie wspólnych działań.

Nasi partnerzy:

  1. Organization for Empowerment and Non-formal Education – Francja
  2. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO – Polska
  3. Agrupamento de Escolas de Vilela – Portugalia
  4. Cultivate Cornwall CICWielka Brytania

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+.