PUNKT INFORMACYJNY EURODESK

Nasze stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowej sieci Eurodesk, która działa w 36 krajach europejskich. W skład sieci wchodzą organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Erasmus+”.

Eurodesk to szybki dostęp do informacji o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Głównymi obszarami zainteresowania naszych odbiorców są edukacja, szkolenia, mobilność oraz fundusze. To obszary, które również są dla nas priorytetowe.

Jeśli masz jakieś pytania, odwiedź nas w godzinach pracy (pon-pt 9-17), lub skontaktuj się z nami mailowo.