Wymiany młodzieży Erasmus+​

Wymiany młodzieży to świetna okazja do poznania się, mieszkania razem i pracy nad wspólnym projektem przez krótki okres czasu. Główny cel –  to zapewnienie młodym  z co najmniej dwóch różnych krajów możliwości dyskusji i konfrontacji różnych tematów.  Wymiana daje szansę na wyjątkowe spojrzenie na  kraje i kulturę uczestników oraz pogłębienie wiedzy na ich temat.

We współpracy z liderami grup, uczestnicy wspólnie realizują program, który zaprojektowali i przygotowali przed wymianą. Proces uczenia się  jest inicjowany przez edukację nieformalną, dlatego też program ten  jest często połączeniem warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji i zajęć na świeżym powietrzu. Wymiany młodzieży trwają zazwyczaj od 5 do 21 dni i mogą w nich brać udział osoby w wieku 13-30 lat. Wymiana  jest dla uczestnika często nieodpłatna, ponieważ UE pokrywa  koszty podróży, koszty bezpośrednie i związane z aktywnością.

Wymiany są sfinansowane w ramach programu Erasmus Plus – Sektor Młodzież.

Sprawdź projekty tutaj ⬇️