Regulamin hostelu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych „INPRO”

 1.  Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00.
 2. Miejsce hostelowe wynajmuje się wyłącznie grupom po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką lub przelewem na konto. Nie prowadzimy wynajmów indywidualnych.
 3. W hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 8:00 rano.
 4. Kwaterowanie Gości odbywa się w godzinach 14:00-18:00. Późniejsze zakwaterowanie jest możliwe po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie pracownika stowarzyszenia telefonicznie pod nr +48 789 338 881 lub mailowo na office@goinpro.org.
 5. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tą zasadę, nawet w trakcie trwania doby hostelowej, nie zwracając kosztów poniesionych za pobyt.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia hostelu.
 7. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów w budynku hostelu podlega karze 500 zł na pokrycie kosztów związanych z interwencją straży pożarnej, bądź szczególnego prania i usuwania zapachu tytoniu z poduszek, kołder, firan oraz kosztów długotrwałego wietrzenia pomieszczeń.
 8. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania.
 9. W celu wymeldowania się, po opuszczeniu pokoju należy udać się do recepcji i zwrócić klucze.
 10. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wyrządzone uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń hostelowych.
 11. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 12. Zabrania się reorganizacji pokoju i używania mienia hostelu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju oraz w częściach wspólnych hostelu.
 14. Prosimy o utrzymanie czystości i porządku w pokojach oraz w pomieszczeniach wspólnych.
 15. Za zgubienie kluczy i kart magnetycznych lub potrzebę interwencji personelu hostelu poza godzinami pracy, zostanie pobrana opłata w wysokości 50,00zł. Prosimy o pilnowanie kluczy do pokoju lub pozostawienie ich na recepcji.
 16. Opłaty wpłacone jako zaliczki na rezerwację pokoi nie są zwracane.
 17. Opłat za nocleg nie zwracamy także w przypadku skrócenia pobytu.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie i ich skutki, które nie zależą od nas.