Aktywność, Edukacja

Dialog bez granic

Projekt „Dialog bez granic” opiera się na jednej z lokalnych inicjatyw INPRO o nazwie Open Cafe, która została zrealizowana w ramach projektu Open Rzeszów w 2016 r., który został sfinansowany przez Europejską Fundację Młodzieży Rady Europy. Początkowo powstał w odpowiedzi na rosnącą liczbę imigrantów przeprowadzających się do Rzeszowa w celu nauki lub pracy.

Celem tego projektu jest stworzenie nowych przestrzeni kulturowych w 3 miastach: Portugalii, Hiszpanii i na Węgrzech, aby ludzie mogli się spotykać na równych warunkach, a zasady interakcji są bardziej elastyczne. Tworzy to wzajemne zrozumienie między uczestnikami, które następnie mogą zostać przefiltrowane na większe interakcje na poziomie społeczności. W ten sposób projekt pomógłby osiągnąć większą spójność społeczną i łatwiejszy sposób życia w różnorodności.

W związku z tym projekt ten nie oznacza po prostu zaangażowania nowych przybyszów, uchodźców i migrantów, ale także wspierania interakcji i dialogu z szerszym społeczeństwem europejskim. A ponieważ skrajna prawica zyskuje popularność w wielu społeczeństwach europejskich, dla nas wszystkich ważne jest budowanie otwartych i dostępnych przestrzeni kulturowych, w których migranci, uchodźcy i lokalna społeczność europejska prowadzą ze sobą dialog.

Projekt jest finansowany przez Erasmus Plus w ramach KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Więcej informacji wkrótce.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.