Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Środowiskowa Zasada „3R”

Środowiskowa Zasada „3R” to wymiana młodzieży, która odbędzie się w mieście Gyumri w Armenii między 3 a 9 listopada 2019. Uczestnikami wymiany będą młode osoby z Polski, Armenii, Łotwy i Gruzji. Wizyta przygotowawcza odbędzie się natomiast w październiku 2019.

Zasada 3 R – Ogranicz, Użyj ponownie, Odzyskaj (3 R z angielskiego Reduce Reuse Recycle).

Celem wymiany jest uwrażliwienie młodzieży na kwestie środowiskowe, a mianowicie recykling i zarządzanie odpadami (zmniejszanie i ponowne wykorzystanie) w długofalowym efekcie, wykorzystując metody pozaformalne, nieformalne oraz te przeznaczone do realizacji na świeżym powietrzu.

Pragniemy zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat alternatywnego wykorzystania odpadów, ograniczając  ich wydostawanie się na łono przyrody. Chcemy też, aby społeczności lokalne dzieliły się najlepszymi praktykami i metodami  jeśli chodzi  o podejście do recyklingu oraz były świadome możliwości jakie mają młodzi ludzie.

Chcemy promować inicjatywy młodzieżowe i przedsiębiorczość na tematy związane z dobrobytem społeczności poprzez organizowanie wystaw, przedstawiających sztukę i przedmioty, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

Działania zapewniające kontynuację projektu przyczynią się do poprawy jakości pracy z młodzieżą i inicjatyw młodzieżowych. Chcemy zachęcać młodych ludzi do uczestnictwa w nich i promować integrację społeczną.

Partnerzy:

INPRO (koordynator)
KASA SWISS HUMANITARIAN FOUNDATION z Armenii
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs z Łotwy
GEORGIAN YOUTH FOR EUROPE z Gruzji