Szkolenia Erasmus+

IMG_6880

Szkolenie międzynarodowe lub okres networkingu za granicą wspiera przede wszystkim rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą  Aktywności w trakcie całego szkolenia są ustalone przez organizacje uczestniczące w projekcie i mogą obejmować takie działania jak: uczestnictwo w seminariach, spotkania kontaktowe lub wizyty studyjne. Międzynarodowe szkolenia są często nieodpłatne dla uczestników, ponieważ UE pokrywa koszty podróży, koszty bezpośrednie i  związane z aktywnością.

Uczestnikami szkoleń, które organizujemy lub którym partnerujemy są osoby pracujące z młodzieżą związane z naszym stowarzyszeniem. To mentorzy, wolontariusze, pracownicy i członkowie organizacji. Zdarza się, że zapraszamy również osoby reprezentujące naszych lokalnych partnerów. Uczestnictwo w wymianach to jedna z wielu możliwości, jakie oferujemy osobom udzielającym się w naszym stowarzyszeniu oraz przedstawicielom organizacji i instytucji partnerskich.

 

Youth and Business 3.0, Rzeszów, 2022

To kolejne doświadczenie edukacyjne dla osób pracujących z młodzieżą oraz zaangażowanych w edukację młodzieży w tematyce przedsiębiorczości. W okresie 4-10 lipiec 2022 zaplanowaliśmy szkolenie w Rzeszowie, po czym, w dniach 22-28 sierpnia 2022 odbędzie się wizyta studyjna w Finlandii.   Numer projektu: 2019-3-FI01-KA105-065945(Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

LEVEL APP, Rzeszów, 2022

W dobie digitalizacji, mediów społecznościowych, smartfonów i szeroko dostępnego Internetu wyzwaniem dla pracowników młodzieżowych jest utrzymanie uwagi młodych ludzi przez dłuższy czas. Szkolenie z nowych technologii odbyło się w Rzeszowie w dnaich, 28 stycznia – 5 lutego 2022.. Numer projektu: 2020-2-PL01-KA105-082550.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież).

 

Youth in Business, Rzeszów, 2019-2020

Projekt „Youth in Business” to pierwszy projekt realizowany przez No Gordio i INPRO, po innych udanych już wcześniej współpracach realizowanych w latach 2018 i 2019.  Zaplanowane szkolenie odbyło się w Rzeszowie w okresie 15 – 21 grudnia 2019, po czym zrealizowaliśmy wizytę studyjną w Porto, w dniach 3-7 lutego 2020. Numer projektu: 2019-1-PT02-KA105-005810.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

Youth and Business 2.0, Rzeszów, 2018

Wspaniała współpraca naszego stowarzyszenia z Urzędem Miasta Seinäjoki w Finlandii   zaowocowała  kolejną edycją projektu.  Szkolenie miało miejsce  w dniach 1 – 7 sierpnia 2019 w Rzeszowie, natomiast wizyta studyjna odbyła się w okresie 2 – 6 września 2019 w  Seinäjoki, Finlandi. Numer projektu: 2018-3-FI01-KA105-060177.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

The Overseas Highway, Rzeszów, 2018

Tym razem w Rzeszowie spotkali się lokalni działacze z Francji, a nawet z Gwadelupy, oraz ci, którzy w naszym stowarzyszeniu pracują lub udzielają się wolontarystycznie.  Zebrało sięw w sumie 20 osób – edukatorów, aktywistów, managerów, artystów. Szkolenie odbyło się w dniach 16 – 29 lipca 2018 w Rzeszowie.  Numer projektu: 2017-2-FR02-KA105-013184(Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

Entreprise Youth Future, Rzeszów, 2018

Celem projektu było szkolenie pracowników młodzieżowych na temat rozwijania i wdrażania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi z obszarów wiejskich i oddalonych, którym brakuje możliwości ze względu na położenie geograficzne ich społeczności. Projekt odbywał się między 27 maja a 2 czerwca 2018 r. w Rzeszowie. Numer projektu  2017-3-PL01-KA105-047076.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

Youth and Business, Rzeszów, Seinajoki 2018

Głównym celem projektu było zaoferowanie 27 pracownikom młodzieżowym możliwości rozwijania umiejętności przedsiębiorczych i poszerzania fachowej wiedzy, rozwijając przy tym sieci kontaktów, szlifując język angielski. Zrealizowaliśmy dwa działania: szkolenie w Rzeszowie, 19-25 sierpnia 2018 oraz wizytę studyjną w Seinajoki (Filandia) w dniach 1 – 5 października 2018. Numer projektu 2017-3-FI01-KA105-046653.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

Business for All, Rzeszów 2017

Poprzez zrealizowane szkolenie, zasialiśmy ziarno przedsiębiorczości wśród osób pracujących z młodzieżą z terenów wiejskich i trudno dostępnych, która ze względu na swoje położenie geograficzne ma ograniczone możliwości rozwoju. Szkolenie miało miejsce pomiędzy 27 sierpnia a 2 września 2017 roku w Rzeszowie. Numer projektu 2017-1-PL01-KA105-037393 (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

Educate Me(dia), Rzeszów 2016

Szkolenie pomogło uczestnikom rozwinąć umiejętności korzystania z mediów, zrozumieć jak należy rozwijać empatię pomiędzy nadawcą lub odbiorcą wiadomości i jak skutecznie się komunikować.  Odbyło się ono w Rzeszowie w dniach 24-30 października 2016. Numer projektu: 2016-1-PL01-KA105-025415 (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)