Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Act it out

Act it out

Głównym celem projektu Act it Out jest przyczynienie się do rozwoju osobistego 25 młodych ludzi w wieku 18–25 lat z 5 krajów europejskich: Armenii, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Wymiana młodzieży pozwoli uczestnikom zdobyć nową wiedzę i umiejętności, z których będą korzystać w przyszłej karierze zawodowej lub życiu osobistym. Beneficjentami projektu są także młodzi ludzie, którzy poznają jego rezultaty i będą bardziej świadomi znaczenia aktywności i możliwości rozwoju osobistego.

Uczestnicy chcą wykorzystać film jako narzędzie „tłumaczenia rzeczywistości” bo uważają, że umożliwia on wyrażanie siebie bez względu na posiadane umiejętności pisania scenariuszy, nagrywania, gry aktorskiej czy montażu. Dodatkowo, młodzież ma potrzebę spędzania czasu ze sobą, budowania relacji, zdobywania nowych doświadczeń, podjęcia niezwykłego wyzwania jakim jest nie tylko rozmowa na trudne tematy, ale również realizacja filmów oraz wspólnego organizowania wydarzenia finałowego.

Act it out odbędzie się w Rzeszowie w dniach 19-27 stycznia 2022.

Partnerzy:

  1. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO (Polska)
  2. Youthfully Yours (Slovakia)
  3. KOZ-PONT (Węgry)
  4. Narodowy Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina)
  5. KASA Foundation (Armenia)