Edukacja, Szkolenie, Warsztaty

UPENSKILLS

UPENSKILLS (Upgrading entrepreneurship skills) to długoterminowy projekt strategiczny podejmujący temat przedsiębiorczości wśród młodzieży. Ma on na celu m.in. promowanie edukacji ekonomicznej, w szczególności poprzez włączanie innowacyjnych narzędzi rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń partnerów projektu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z podmiotami reprezentującymi różne sektory – od uniwersytetów przez podmioty otoczenia biznesu, po organizacje pozarządowe.

Projekt realizowany jest od września 2019 do marca 2021. 

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów w Rydze, Łotwa (grudzień 2019)
 • Prowadzenie badań określenia listy umiejętności i kompetencji, które młodzież powinna rozwijać aby w przyszłości stać się przedsiębiorcami (styczeń – marzec 2020)
 • Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów w Osijek, Chorwacja (marzec 2020)
 • Wypracowanie nowatorskich kart pracy – narzędzi edukacji z zakresu przedsiębiorczości ( kwiecień – sierpień 2020)
 • Działania upowszechniające wypracowane narzędzia podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Rydze, Łotwa (wrzesień 2020)
 • Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów w Burgos, Hiszpania (październik 2020)
 • Wydarzenie prezentujące nieformalny zestaw narzędzi z zakresu przedsiębiorczości w Burgos, Hiszpania (październik 2020)
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w Rzeszowie, skierowane do osób pracujących z młodzieżą (grudzień 2020)
 • Międzynarodowe spotkanie projektowe partnerów w Patras, Grecja (luty 2021)
 • Konferencja podsumowująca projekt Upgrading entrepreneurship skills w Rydze, Łotwa (luty 2021)

 

Partnerzy:

 1. Baltic Ontopsychology Association , Łotwa (koordynator)
 2. Asociacion Para La Gestion Del Centro Europeo De Empresas E Innovacion De Burgos, Hiszpania
 3. Norwegian University of Science and Technology, Norwegia
 4. University Of Patras, Grecja
 5. Youth Association Breza, Chorwacja
 6. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO, Polska
 7. Young Effect Organisation, Włochy

Więcej informacji na stronie projektu.

Projekt finansowany z Programu Erasmus+ w ramach Akcji  2 Partnerstwa Strategiczne.