Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Regulamin hostelu

Regulamin hostelu

Regulamin hostelu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych „INPRO”

1. Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00.

2. Miejsce hostelowe wynajmuje się za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty z góry gotówką lub przelewem na konto.

3. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do godziny 8:00 rano. 

4. Kwaterowanie Gości odbywa się w godzinach 14:00-18:00. Późniejsze zakwaterowanie jest możliwe po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie pracownika stowarzyszenia telefonicznie pod nr +48 574 284 745 lub mailowo na office@goinpro.org .

5. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tą zasadę, nawet w trakcie trwanie doby hostelowej, nie zwracając kosztów poniesionych za pobyt.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia hostelu.

7. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów w budynku hostelu podlega karze 500 zł na pokrycie kosztów związanych z interwencją straży pożarnej, bądź szczególnego prania i usuwania zapachu tytoniu z poduszek, kołder, firan oraz kosztów długotrwałego wietrzenie pomieszczeń.

8. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania. 

9. W celu wymeldowania się, po opuszczeniu pokoju należy udać się do recepcji i zwrócić klucze.

10. Gość hostelowy ponosi materialną odpowiedzialność za wyrządzone uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń hostelowych.

11. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. 

12. Zabrania się reorganizacji  pokoju i używania mienia hostelu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju oraz w częściach wspólnych hostelu. 

14. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach.

15. Za zgubienie kluczy i kart magnetycznych lub konieczność interwencji obsługi hostelu w godzinach będzie pobierana opłata od 50,00zł. Upraszamy o pilnowanie kluczy do pokoju lub pozostawiania ich na recepcji.

16. Opłat  wpłaconych  na poczet rezerwacji pokoi nie zwracamy. 

17. Opłat wniesionych za dobę noclegową nie zwracamy, dotyczy to również w przypadku skrócenia pobytu. 

18. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki, które nie są zależne od nas.