Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Wymiany młodzieży

Wymiany młodzieży

Wymiany młodzieży to świetna okazja do poznania się, mieszkania razem i pracy nad wspólnym projektem przez krótki okres czasu. Główny cel –  to zapewnienie młodym  z co najmniej dwóch różnych krajów możliwości dyskusji i konfrontacji różnych tematów.  Wymiana daje szansę na wyjątkowe spojrzenie na  kraje i kulturę uczestników oraz pogłębienie wiedzy na ich temat.

We współpracy z liderami grup, uczestnicy wspólnie realizują program, który zaprojektowali i przygotowali przed wymianą. Proces uczenia się  jest inicjowany przez edukację nieformalną, dlatego też program ten  jest często połączeniem warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji i zajęć na świeżym powietrzu. Wymiany młodzieży trwają zazwyczaj od 5 do 21 dni i mogą w nich brać udział osoby w wieku 13-30 lat. Wymiana  jest dla uczestnika często nieodpłatna, ponieważ UE pokrywa  koszty podróży, koszty bezpośrednie i związane z aktywnością.

Przykładem wymiany młodzieży zrealizowanej przez INPRO jest Youth in Tune, która w dniach 2-9 grudnia 2017 r. zgromadziła w Rzeszowie 27 młodych ludzi z 5 różnych krajów. Wyzwaniem w trakcie tygodnia wymiany było stworzenie ekipy produkcyjnej, w tym: zespołu muzycznego, zespołu scenografów oraz zespołu ds. przetwarzania wideo i IT. Uczestnicy nauczyli się także jak skuteczne współpracować w zespole, szybko wyjaśniać nieporozumienia, dzielić się umiejętnościami i cieszyć  swoim towarzystwem.

Uczestnikami wymian, które organizujemy lub którym partnerujemy są młode osoby związane z naszym stowarzyszeniem. To mentorzy, wolontariusze, pracownicy i członkowie organizacji. Uczestnictwo w wymianach to jedna z wielu możliwości, jakie oferujemy osobom udzielającym się w naszym stowarzyszeniu.

Co ukazuje poniższa mapa?

Na niebiesko – wymiany, które organizowaliśmy

Na pomarańczowo – wymiany, w których braliśmy udział jako partner

 


 

Relacje uczestników wymian młodzieży: