Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

Międzynarodowe Wymiany Młodzieży

Wymiany młodzieży to świetna okazja do poznania się, mieszkania razem i pracy nad wspólnym projektem przez krótki okres czasu. Główny cel –  to zapewnienie młodym  z co najmniej dwóch różnych krajów możliwości dyskusji i konfrontacji różnych tematów.  Wymiana daje szansę na wyjątkowe spojrzenie na  kraje i kulturę uczestników oraz pogłębienie wiedzy na ich temat.

We współpracy z liderami grup, uczestnicy wspólnie realizują program, który zaprojektowali i przygotowali przed wymianą. Proces uczenia się  jest inicjowany przez edukację nieformalną, dlatego też program ten  jest często połączeniem warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji i zajęć na świeżym powietrzu. Wymiany młodzieży trwają zazwyczaj od 5 do 21 dni i mogą w nich brać udział osoby w wieku 13-30 lat. Wymiana  jest dla uczestnika często nieodpłatna, ponieważ UE pokrywa  koszty podróży, koszty bezpośrednie i związane z aktywnością.

Wymiany są sfinansowane w ramach programu Erasmus Plus – Sektor Młodzież.

 

 

Act it Out, Rzeszów, 2022

Uczestnicy Act it Out mieli jako zadanie stworzenie całego festiwalu filmowego, który został zorganizowany w Kino za Rogiem, w centrum Rzeszowa. Projekt odbył się w dniach 19-27 stycznia 2022 r. i wzięło w nim udział 20 młodych ludzi w wieku 18-25 lat oraz 5 liderów grup z 5 krajów europejskich: Armenii, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgry.  Numer projektu: 2020-2-PL01-KA105-082560 .  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

Młodość w obiektywie, Rzeszów, 2022

Była to wymiana młodzieży, która odbyła się w dniach 9-15 stycznia 2022 roku. 25 młodych ludzi z Polski, Węgier, Portugalii i Czech spotkało się w Rzeszowie, aby się rozwijać się poprzez pogłębianie wiedzę o fotografii. Fotografie dotyczyły trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie w swoich krajach i przedstawiały Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Numer projektu: 2019-3-PL01-KA105-077763.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

3 Rs of the Environment, Armenia 2019

Środowiskowa Zasada „3R” to wymiana młodzieży, która odbyła się w mieście Gyumri w Armenii między 3 a 9 listopada 2019. Uczestnikami wymiany były młode osoby z Polski, Armenii, Łotwy i Gruzji. Zasada 3 R – Ogranicz, Użyj ponownie, Odzyskaj (3 R z angielskiego Reduce Reuse Recycle). Numer projektu: 2019-1-PL01-KA105-062269.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

 

The Street Art Project, Krosno 2019 

Zadaniem uczestników było stworzenie Street Art i zorganizowanie wernisażu. Uczestnicy zaprojektowali i namalowali murale pod kierownictwem liderów młodzieżowych – artystów sztuki ulicznej. Murale powstały w Krośnie na filarach mostu przy ulicy Okrzei . Uczestników projektu podzielono na trzy grupy. Każda z nich miała do namalowania graffiti na trzech ścianach filarów mostu za pomocą farb, wałków, pędzli i sprayu. W projekcie uczestniczyło 25 osób z Polski, Francji (Gwadelupa), Słowacji i Włoch. Numer projektu: 2018-3-FR02-KA105-015423 .  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

Lokalna pamięć, Uzok, Ukraine 2019

„Lokalna pamięć na granicach karpackich światów” to wymiana młodzieży w formie 12-dniowych warsztatów historii mówionej, która odbyła się w dniach 6-17 września 2019 w miejscowości Użok na Ukrainie. W wymianie uczestniczyli polscy studenci Instytutu Historii oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ukraińscy studenci z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego.  Numer projektu: 2019-1-PL01-KA105-063024.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

Sprouts of Culture 2.0, Horazdovice 2019

31 uczestników spotkało się w czeskim mieście Horažďovice we wrześniu 2019, aby wziąć udział w wymianie młodzieży Sprouts of Culture 2.0. To już druga edycja naszego projektu, realizowanego we współpracy z Domem dzieci i młodzieży w Horažďovicach i trzema innymi partnerami. Numer projektu: 2018-3-CZ01-KA105-059855.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

 

 

You(th) in Pictures, Rzeszów, 2019

Była to wymiana młodzieży, która odbyła się w dniach 22-28 czerwca 2019 r. 25 osób z Polski, Włoch, Bułgarii, Portugalii i Węgier spotkało się w Rzeszowie, aby uczyć się o fotografii pod okiem eksperta w tej dziedzinie. Zadaniem uczestników było stworzenie wystawy fotograficznej od podstaw, rezultatem której był wernisaż w Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Numer projektu: 2018-2-PL01-KA105-051428.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

United for Integration, Rzeszów, 2018

Grupą docelową naszego projektu są cudzoziemcy studiujący w czterech państwach: Polsce, Turcji, Chorwacji i na Węgrzech. W ramach projektu zorganizujemy wymianę młodzieży, która skupia się na promowaniu międzykulturowego dialogu, zrozumienia znaczenia zjawiska szoku kulturowego, podzielaniu wspólnych wartości istotnych dla europejskiej obywatelskości i tolerancji. Projekt odbył się w terminie 7-13 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie.  Numer projektu: 2017-2-PL01-KA105-039076 .  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

United for Better Results, Le Moule 2018 

W wymianie wzięło udział 16 młodych osób – 8 z Podkarpacia i 8 z Gwadelupy oraz 4 liderów projektu. Wymiana miała miejsce w miejscowości Le Moule, na Gwadelupie i trwała 2 tygodnie.  Numer projektu:  2016-3-FR02-KA105-012163 (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more

 

 

 

Sprouts of Culture, Horazdovice 2018

W projekcie wzięło udział 26 uczestników – młodzież poniżej 30 roku życia, której towarzyszyli liderzy drużyn bez ograniczeń wiekowych. Dzięki zaplanowanym zajęciom, młodzież nabyła wiedzę na temat polityki produkcji jedzenia i zrównoważonego rozwoju, odpadów żywieniowych i celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez ONZ.  Numer projektu 2018-1-CZ01-KA105-047745 (Erasmus Plus, Sektor Młodzież).

 

Read more

 

 

Youth in Tune, Rzeszów, 2017

W dniach 2-9 grudnia 2017 r. projekt „Youth in Tune” zgromadził 27 młodych ludzi z 5 różnych krajów w Rzeszowie. W tym czasie uczestnicy mieli za zadanie stworzenie ekipy produkcyjnej, w tym zespołu muzycznego, zespołu scenografów oraz zespołu do spraw realizacji wideo i kwestii informatycznych. Stworzyli nawet małe prowizoryczne studio fotograficzne!  Numer projektu 2017-2-PL01-KA105-039079.  (Erasmus Plus, Sektor Młodzież)

 

Read more