Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Muzyka zmienia Perspektywę

Uczestnikami projektu Muzyka zmienia Perspektywę są młodzi ludzie z 4 krajów:  Francji (OENE), Polski (INPRO), Finlandii (Sejnakoji Townhall) i Włoch (Young Effect). Są to wolontariusze i członkowie organizacji partnerskich w wieku od 18 do 30 lat.

Zaplanowany ptojekt składa się z 3 etapów. Na początku w dniach 5 – 6 marca 2020, w Rzeszowie odbędzie się  wizyta przygotowawcza, podczas której liderzy młodzieżowi spotkają się i omówią przebieg projektu.

 

 

Następnie w Polsce w dniach 14 – 26 kwietnia 2020 odbędzie się wymiana młodzieży, podczas której uczestnicy  skomponują i nagrają piosenkę. Muzyka pomoże im  nie tylko wpowiedzieć się na temat przeciwności z jakimi borykają się młodzi ludzie, ale także szans dla młodzieży i znaczenia międzynarodowych wymian i międzykulturowego uczenia się. Naszym zamiarem jest pokazanie innym organizacjom pracującym z młodzieżą, że także muzyka może stać się narzędziem edukacyjnym, które pomaga młodym bardziej zaangażować się w działania dla społeczności lokalnych. Mamy też nadzieję, że wykorzystają ją jako przykład najlepszej praktyki, a także jako źródło inspiracji do przyszłej pracy.

Po pierwszej wymianie, uczestnicy w swoich lokalnych społecznościach będą robić zdjęcia  związane z wyzwaniami z jakimi boryka się młodzież, zbierając i wybierając razem filmy, które mogą wykorzystać podczas tworzenia teledysku do utworu, który wcześniej napisali.

Trzecim etapem projektu będzie wymiana młodzieży na Gwadelupie, która odbędzie się w dniach 14 – 25 czerwca 2020.
Podczas drugiej mobilności, uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania eventami i projektami, a następnie wspólnie stworzą teledysk do utworu, który napisali w Rzeszowie. Teledysk ma uświadomić młodemu pokoleniu korzyści płynące z bycia aktywnym i zaangażowanym w opracowywanie wspólnych działań.

Nasi Partnerzy:

1. Organization for Empowerment and Non-formal Education – Francja
2. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO – Polska
3. Sejnakoji Townhall – Finlandia
4. Young Effect Association – Włochy

Projekt był współfinansowany w ramach programu Erasmus+