Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Muzyka zmienia Perspektywę

Muzyka zmienia Perspektywę

Uczestnikami projektu Muzyka zmienia Perspektywę są 30 młodzi ludzie z 4 krajów:  Francji (OENE), Polski (INPRO), Finlandii (Sejnakoji Townhall) i Włoch (Young Effect). Są to wolontariusze i członkowie organizacji partnerskich w wieku od 18 do 30 lat.

Wymiana młodzieży Muzyka Zmienia Perspektywy składać się będzie z 2 części, oba w Rzeszowie:

Edycja 1: 2 – 13 kwietnia 2022 
Edycja 2: 11 – 21 czwerwca 2022

Projekt zakłada realizację dwóch wymian młodzieży, podczas których uczestnicy  skomponują i nagrają piosenkę. Muzyka pomoże im  nie tylko wpowiedzieć się na temat przeciwności z jakimi borykają się młodzi ludzie, ale także szans dla młodzieży i znaczenia międzynarodowych wymian i międzykulturowego uczenia się. Naszym zamiarem jest pokazanie innym organizacjom pracującym z młodzieżą, że także muzyka może stać się narzędziem edukacyjnym, które pomaga młodym bardziej zaangażować się w działania dla społeczności lokalnych. Mamy też nadzieję, że wykorzystają ją jako przykład najlepszej praktyki, a także jako źródło inspiracji do przyszłej pracy.

Po pierwszej wymianie, uczestnicy w swoich lokalnych społecznościach będą robić zdjęcia  związane z wyzwaniami z jakimi boryka się młodzież, zbierając i wybierając razem filmy, które mogą wykorzystać podczas tworzenia teledysku do utworu, który wcześniej napisali.

Podczas drugiej mobilności, uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania eventami i projektami, a następnie wspólnie stworzą teledysk do utworu, który napisali w Rzeszowie. Teledysk ma uświadomić młodemu pokoleniu korzyści płynące z bycia aktywnym i zaangażowanym w opracowywanie wspólnych działań.

 

Nasi Partnerzy:

1. Organization for Empowerment and Non-formal Education – Francja
2. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO – Polska
3. Sejnakoji Townhall – Finlandia
4. Young Effect Association – Włochy

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+