Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
(+48) 721 109 179     office@goinpro.org

Wymiany młodzieży

 

Wymiany młodzieży umożliwiają grupom młodych ludzi poznanie się, mieszkanie razem i pracę nad wspólnym projektem przez krótki okres czasu. Głównym celem wymiany jest zapewnienie młodym ludziom z co najmniej dwóch różnych krajów możliwości dyskusji i konfrontacji różnych tematów.  Jest to także okazja na wyjątkowe spojrzenie na  kraje i kulturę uczestników wymiany oraz pogłębienie swojej wiedzy na ich temat.

We współpracy z liderami grup, uczestnicy wspólnie realizują program, który zaprojektowali i przygotowali przed wymianą. Proces uczenia się w wymianie młodzieży jest inicjowany przez edukację nieformalną, dlatego też program ten  jest często połączeniem warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji i zajęć na świeżym powietrzu. Wymiany młodzieży trwają zwykle od 5 do 21 dni i mogą w nich brać udział osoby w wieku 13-30 lat. Wymiana  jest dla uczestnika często bezpłatna, ponieważ UE pokrywa  koszty podróży, koszty bezpośrednie i związane z aktywnością.

Przykładem wymiany młodzieży zrealizowanej przez INPRO jest Youth in Tune, która w dniach 2-9 grudnia 2017 r. zgromadziła w Rzeszowie 27 młodych ludzi z pięciu różnych krajów. Wyzwaniem w trakcie tygodnia wymiany było stworzenie ekipy produkcyjnej, w tym zespołu muzycznego, zespołu scenografów oraz zespołu ds. przetwarzania wideo i IT. Uczestnicy nauczyli się także, jak najlepiej ze sobą współpracować, wyjaśniać nieporozumienia, dzielić się umiejętnościami i cieszyć  swoim towarzystwem.

Uczestnikami wymian, które organizujemy lub którym partnerujemy, są młode osoby związane z naszym stowarzyszeniem. To mentorzy, wolontariusze, pracownicy i członkowie organizacji. To jedna z wielu możliwości, z jakich można korzystać udzielając się w naszym stowarzyszeniu.

Co ukazuje poniższa mapa?

Na niebiesko – wymiany, które organizowaliśmy

Na pomarańczowo – wymiany, w których braliśmy udział jako partner