Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Muzyka zmienia Perspektywę

 

Uczestnikami projektu Muzyka zmienia Perspektywę są młodzi ludzie z 4 krajów:  Francji (OENE), Polski
(INPRO), Finlandii (Sejnakoji Townhall) i Włoch (Young Effect). Są to wolontariusze i członkowie organizacji partnerskich w wieku od 18 do 30 lat.

Zaplanowany ptojekt składa się z 4 etapów. Na początku odbędzie się  wizyta przygotowawcza, podczas której liderzy młodzieżowi spotkają się i omówią przebieg projektu. 

Następnie w Polsce odbędzie się wymiana młodzieży, podczas której uczestnicy  skomponują i nagrają piosenkę. Muzyka pomoże im  nie tylko wpowiedzieć się na temat przeciwności z jakimi borykają się młodzi ludzie, ale także szans dla młodzieży i znaczenia międzynarodowych wymian i międzykulturowego uczenia się. Naszym zamiarem jest pokazanie innym organizacjom pracującym z młodzieżą, że także muzyka może stać się narzędziem edukacyjnym, które pomaga młodym bardziej zaangażować się w działania dla społeczności lokalnych. Mamy też nadzieję, że wykorzystają ją jako przykład najlepszej praktyki, a także jako źródło inspiracji do przyszłej pracy.

Po pierwszej wymianie, uczestnicy w swoich lokalnych społecznościach będą robić zdjęcia  związane z wyzwaniami z jakimi boryka się młodzież, zbierając i wybierając razem filmy, które mogą wykorzystać podczas tworzenia teledysku do utworu, który wcześniej napisali.

Czwartym etapem projektu będzie wymiana młodzieży na Gwadelupie.
Podczas drugiej mobilności, uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania eventami i projektami, a następnie wspólnie stworzą teledysk do utworu, który napisali w Rzeszowie. Teledysk ma uświadomić młodemu pokoleniu korzyści płynące z bycia aktywnym i zaangażowanym w opracowywanie wspólnych działań.

Nasi Partnerzy:

Organization for Empowerment and Non-formal Education

Sejnakoji Townhall

Young Effect Association