Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Bridges over Culture

Bridges over Culture

Bridges over Culture to projekt wolontariatu europejskiego, na który pozyskaliśmy środki, by umożliwić polskiej wolontariuszce, Justynie roczny pobyt w Rosji. W przypadku wolontariatu w tzw. kraju partnerskim Erasmus Plus, wyłącznie polska organizacja ma możliwość ubiegania się o sfinansowanie takiego projektu, jednocześnie go koordynując. Natomiast organizacja goszcząca wolontariusza występuje jako partner. Bridges over Culture to projekt, który zapoczątkował naszą owocną współpracę z rosyjską organizacją Perspectivy z Sankt Petersburga. Perspectivy  działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Od wielu lat gości  w swoich strukturach wolontariuszy z całej Europy.

 

W trakcie pobytu w Sankt Petersburgu, od października 2018 do września 2019, Justyna pomagała w realizacji działania Szkoła dla wszystkich. Zakłada ono współpracę z rodzinami, aby dzieci nie trafiały do domu dziecka. Justyna udzielała się zarówno w dziennym centrum opieki nad dziećmi między 6 a 16 rokiem życia, jak i w prowadzeniu tzw. Centrum zatrudnienia dla nieletnich i dorosłych z niepełnosprawnościami rozwojowymi.

 

 

 

 

Justyna spędzała czas z dziećmi, rozwijając w nich samoakceptację i szacunek oraz zachęcała je do niezależności, zdobywania nowych doświadczeń, do ruchu, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo. Justyna bawiła się z dziećmi dając im szansę realizacji ich naturalnej potrzeby zabawy. Współpracowała też z nauczycielem, mając swój udział w rozwoju dzieci. Wolontariuszka miała również przestrzeń do realizacji własnych pomysłów. Relację Justyny z pobytu w Rosji znajdziesz tutaj