Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Level APP

Level APP

Szkolenie Erasmus Level App (28 stycznia – 5 lutego 2022) był projektem nacechowanym do rozwoju 20 pracowników młodzieżowych z 7 różnych krajów. Celem szkolenia było dostarczenie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii pracownikom zajmującym się młodzieżą.

Projekt został zainicjowany i koordynowany przez INPRO we współpracy z organizacjami partnerskimi z Mołdawii, Grecji, Ukrainy, Węgier i Armenii. Szkolenie miało pomóc pracownikom młodzieżowym unowocześnić działania edukacyjne poprzez wprowadzenie nowych narzędzi interaktywnych oraz zainspirować uczestników do korzystania z nowych technologii jako stałego elementu codziennej pracy z młodzieżą. Polepszając swoje umiejętności, podnoszą również jakość edukacji, jaką ich organizacje zapewniają lokalnej młodzieży w tych 7 krajach.

Oprócz poznawania nowych technologii, pracownicy młodzieżowi uczestniczyli również aktywnie w cotygodniowym spotkaniu Open Café INPRO, zwracając szczególną uwagę na organizacyjne detali. Mieli też czas na odwiedzenie Piwnic Rzeszowskich oraz Pałacu Łańcuckiego, który wyglądał bajkowo otoczony śniegiem.

Więcej zdjęć z programu Level App Erasmus Training można obejrzeć w tej galerii zdjęć.

Partnerzy:

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych “INPRO”
KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Infinity Greece
KASA Foundation
Uzhhorod National University
MilleniuM Training and Development Institute