Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Level APP

Level APP

Level App to szkolenie Erasmus Plus dla pracowników młodzieżowych, którego celem jest dostarczenie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie nowych technologii.

W dobie digitalizacji, mediów społecznościowych, smartfonów i szeroko dostępnego Internetu wyzwaniem dla pracowników młodzieżowych jest utrzymanie uwagi młodych ludzi przez dłuższy czas. Tradycyjne metody wydają się nie tylko archaiczne, ale także nieskuteczne w docieraniu do nich i realizacji atrakcyjnych działań edukacyjnych. Projekt Level App ma na celu udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z nowymi technologiami 20 pracowników młodzieżowych z 7 różnych europejskich organizacji z Armenii, Polski, Słowacji, Ukrainy, Grecji, Mołdawii i Polski.

Tworząc przestrzeń dla uczestników do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i budowania partnerstw, to Szkolenie Erasmus ma pomóc unowocześnić działania edukacyjne poprzez wprowadzenie nowych narzędzi interaktywnych oraz zainspirować uczestników do wprowadzania nowych technologii jako stałego elementu ich codziennej pracy z młodzieżą.

Uczestnicy są 20 osób pracujących z młodzieżą, którzy chcą mieć pozytywny wpływ na jakość lokalnych projektów i programów dla młodzieży. Podnosząc swoje umiejętności, podnoszą również jakość edukacji, jaką ich organizacje zapewniają lokalnej młodzieży w tych 7 krajach,

Level App odbędzie się w Rzeszowie od 28 stycznia do 5 lutego 2022 roku.