Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Zakarpackie opowieści na styku kultur

Zakarpackie opowieści na styku kultur

W ramach projektu, w kwietniu 2021 r. zostanie przeprowadzona 7 dniowa polsko – ukraińska wymiana młodzieży. Wymiana będzie miała miejsce w Użhorodzie, stolicy obwodu zakarpackiego Ukrainy. W programie wymiany będzie uczestniczyć młodzież w wieku 17-24 lat, po 10 osób z Polski i Ukrainy oraz liderzy grup. Aby osiągnąć planowane rezultaty projektu, podczas wymiany młodzież zrealizuje 7- dniowy program, na który składać się będzie seria zajęć opartych o metody edukacji pozaformalnej. W ramach projektu zaplanowano warsztaty integracyjne, spotkania z tematyką poszczególnych grup etnicznych i kulturowych zamieszkujących miasto, spacery tematyczne śladami poszczególnych grup. Wiele zajęć odbywać się będzie na zewnątrz, w przestrzeni miejskiej. Młodzież zaplanowała serię wizyt i rozmów z lokalnymi mieszkańcami regionu.

 

Partnerzy:

  1. Stowarzyszanie Projektów Międzynarodowych INPRO
  2. Uniwersytet Rzeszowski
  3. Narodowy Uniwersytet Użhorodzki