Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

You(th) and Business

You(th) and Business

You(th) and Business to projekt przyznany w ramach programu Erasmus +, który przewidywał realizację dwóch głównych działań: szkolenia, które odbyło się w Rzeszowie oraz wizyty studyjnej zorganizowanej w Seinäjoki w Finlandii.

Głównym celem projektu było zaoferowanie 27 pracownikom młodzieżowym możliwości rozwijania umiejętności przedsiębiorczych i poszerzania fachowej wiedzy, rozwijając przy tym sieci kontaktów, szlifując język angielski i zwiększając zadowolenie z pracy. Szczególny nacisk położono na kontekst środowiska przedsiębiorczości młodych ludzi z odległych obszarów oraz na to, w jaki sposób ten stan można przezwyciężyć, wykorzystując inteligentną kreatywność, technologię i zasoby kapitału społecznego.

W pierwszym działaniu – szkoleniu, które odbyło się w Polsce, skupiono się na dostarczeniu fachowej wiedzy w sposób nieformalny, poprzez pracę w grupach, debatę i dyskusje na forum. Sesje z uczestnikami prowadzili 4 trenerzy: Elsa Daniels, Radu Mirea, Elżbieta Szczepaniak i Bohdan Kamiński.

Podczas drugiej aktywności – wizyty studyjnej w Finlandii, uczestnicy odwiedzili kilka lokalnych firm, znajdujących się w odległych miejscach, a także kilka lokalnych instytucji uprawnionych do edukacji młodzieży. Wybrali się także do jednej z najlepszych szkół zorientowanych na przedsiębiorczość i dowiedzieli się w jaki sposób współpracuje ona z młodzieżą, jak wyposażone mogą być szkoły publiczne i jak działa koncepcja spółdzielni. Ponadto uczestnicy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z przedsiębiorcami z różnych dziedzin.

W Finlandii wizyty były prowadzone przez lokalnych trenerów: Marikę Eromäki i Päivi Kandolin. Zespół koordynatorów wspaniale współpracował i wraz ze wszystkimi przedstawicielami partnerów chciałby podziękować programowi ERASMUS + i Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI).

Projekt zakończył się sukcesem, odzwierciedlając dobrą współpracę między dwiema koordynującymi organizacjami: Seinäjoki Youth Department z Seinäjoki i Stowarzyszeniem Projektów Międzynarodowych INPRO z Rzeszowa, wspieranymi przez kolejnych siedmiu międzynarodowych partnerów:

Partnerzy projektu:

Seinäjoki Nuorisopalvelut z Finlandii

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO z Rzeszowa

Bułgarskie Forum Młodzieży z Bułgarii

Urbana Mladez z Chorwacji

Asociacion Mundus z Hiszpanii

Young Effect z Włoch

Socialas Inovacuas Centrs z Łotwy

Agrupamento de Escolas de Vilela z Portugalii

Asociatia Comunitatilor Interculturale z Rumunii

Specjalne podziękowania dla podmiotów lokalnych i partnerów: 

REVAS

Radio Rzeszow

Joint Municipal Authority for Education – SEDU

Alakylä School

Satulinna day care center

Dziękujemy, że uczyniliście You(th) and Business  możliwym!