Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Young citizens of Armenia

Young citizens of Armenia

Young citizens of Armenia to projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, realizowany we współpracy z Fundacją KASA z Armenii. Dzięki wcześniejszej owocnej współpracy, zdecydowaliśmy się ponownie nawiązać partnerswo w projekcie. Nasza organizacja pozyskała środki, które umożliwiły kolejnej dwójce wolontariuszy zdobycie doświadczenia w pracy w na rzecz fundacji.

Fundacja KASA jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Armenii i została założona w roku 2000, aby walczyć z tragicznymi skutkami trzęsienia ziemi prowadząc projekty humanitarne.

Obecnie, oprócz działań humanitarnych, KASA realizuje również projekty edukacyjne oraz turystyczne, prowadząc swoje centra zarówno w stolicy, Erywaniu, jak również w mieście Gyumri. W swoje działania regularnie angażuje wolontariuszy europejskich, również z Polski. W ramach projektu, Magda  zaangażowała się w oddziale fundacji w Erywaniu, podczas gdy Justyna pojechała do Gyumri pomagać w prowadzeniu KASA Gyumri Center and Guest House. 

Zarówno w Erewaniu, jak i Gyumri, Magda i Justyna uczestniczą w jednym z flagowych projektów KASA dotyczących aktywnego obywatelstwa, wolontariatu i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, wraz z lokalnymi wolontariuszami, pod nazwą Młodzi obywatele Armenii. Edukacja obywatelska poprzez promocję innowacji społecznych ‘. Projekt ma na celu przyczynić się do rozwoju zaangażowanych i zorientowanych na rozwiązania młodych obywateli Armenii, promując w ten sposób rozwój bardziej demokratycznego i przejrzystego społeczeństwa w Armenii.

Podczas swojego kilkunastomiesięcznego pobytu w Armenii, wolontariuszki uczestniczą w szeregu działań edukacyjnych oraz społecznych, takich jak organizowanie kawiarenek językowych, klubów młodzieżowych, warsztatów, spotkań i innych wydarzeń. Realizacja projektu umożliwiła wspieranie wolontariuszy nie tylko merytorycznie, ale również pokrycie ich kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz opłacenia kosztów podróży.

Magda rozpoczęła swoją mobilność w grudniu 2019 i zostanie w Erywaniu do końca września 2020. Justyna przyjechała do Gyumri w październiku 2019 i zakończy swój wolontariat we wrześniu 2020.