Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

United for Integration

United for Integration

Grupą docelową naszego projektu są cudzoziemcy studiujący w czterech państwach: Polsce, Turcji, Chorwacji i na Węgrzech. W ramach projektu zorganizujemy wymianę młodzieży, która skupia się na promowaniu międzykulturowego dialogu, zrozumienia znaczenia zjawiska szoku kulturowego, podzielaniu wspólnych wartości istotnych dla europejskiej obywatelskości i tolerancji. W zamyśle uwzględnia też bezpośrednie zaangażowanie uczestników w przygotowanie wymiany wedle ich życzenia.

Celem projektu jest podniesienie świadomości o edukacji międzykulturowej i sposobach radzenia sobie z szokiem kulturowym podczas życia za granicą.

Celami naszego projektu są:

  • Promocja mobilności młodzieży

  • Wspieranie studentów w integracji ze społecznością lokalną

  • Dzielenie się doświadczeniami życia w różnych miastach

  • Podnoszenie świadomości na temat szoku kulturowego i edukacji międzykulturowej

  • Dzielenie się wiedzą w zakresie rozwiązywania konfliktów

  • Bycie odpowiedzialnym europejskim obywatelem i studentem

  • Praca w międzynarodowych zespołach

  • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wobec specyficznych grup, w tym etnicznych

  • Podniesienie kompetencji językowych uczestników, ich sposobu myślenia i innych aktywności

Projekt odbędzie się w terminie 7-13 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie.