Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Turn ONline PL

Turn ONline PL

Turn ONline to długoterminowy projekt dotyczący promowania narzędzi cyfrowych i aktywizmu online wśród organizacji młodzieżowych, szczególnie tych, które pracują na rzecz praw człowieka. Został on koordynowany przez organizację iWith.org z Barcelony (Hiszpania) we współpracy z INPRO i kilkoma innymi organizacjami z całej Europy. Podczas realizacji projektu (wrzesień 2017 – kwiecień 2019) badaliśmy, dzieliliśmy się dobrymi praktykami, poznawaliśmy i tworzyliśmy materiały edukacyjne w następujących obszarach: zarządzanie cyfrowe, komunikacja online, narzędzia cyfrowe do edukacji nieformalnej i aktywizm online.

Aby osiągnąć cele projektu, zrealizowano następujące działania:

Badania terenowe i analiza źródeł zastanych nad wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do zarządzania młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi.

Platforma internetowa „Bądź cyfrowy – bądź skuteczny”.

Wytyczne cyfrowe „Jak nagłaśniać projekty młodzieżowe promujące pokój i prawa człowieka”.

Wytyczne cyfrowe „Cyfrowe narzędzia do edukacji pozaformalnej”.

Szkolenie „Cyfrowe narzędzia do nieformalnej edukacji” na Węgrzech.

Szkolenia dotyczące aktywizmu online w Bułgarii.

MOOC – masowy kurs online na temat aktywizmu online.

– Konferencja „Strategie komunikacji dla młodzieżowych organizacji pozarządowych”.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową projektu  i profil projektu na Facebooku.

Projekt jest finansowany z programu Erasmus Plus w ramach sektora młodzieżowego – partnerstwa strategiczne.