Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

TheOverseas Highway

TheOverseas Highway

W dniach 16-29 lipca 2018 r. dwudziestu uczestników z Polski i Gwadelupy uczestniczyło w projekcie „The Overseas Highway”(Autostradą przez ocean). Na co dzień są nauczycielami, studentami, artystami, muzykami lub wychowawcami pracującymi z młodzieżą. Podczas tych dwóch tygodni uczyli się o edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, dowiedzieli się jak napisać projekt Erasmus+ i jak przeprowadzać warsztaty dla młodzieży. Projekt dał uczestnikom możliwość zapoznania się z konkretnymi narzędziami, takimi jak ćwiczenia na przełamanie lodów podczas zajęć, ćwiczenia na budowanie zespołu oraz strony internetowe, które mogą być wykorzystane w społecznościach i w szkołach.

Podczas drugiego tygodnia projektu głównym zadaniem uczestników było napisanie projektu Erasmus+, który miał zostać złożony do końca października. Nie ma lepszego sposobu na zweryfikowanie zdobytej wiedzy niż użycie jej w praktyce. Dzięki wsparciu INPRO, uczestnicy otrzymali cenne wskazówki dotyczące pisania skutecznych aplikacji. Mamy nadzieję, że wszystkie stworzone przez nich projekty zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Więcej zdjęć można znaleźć na naszym Facebooku.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim organizacjom, które uczestniczyły w projekcie za pomoc w przeprowadzeniu projektu oraz za opiekę nad uczestnikami.

Organizacje zaangażowane w projekt: Organization for Empowerment and Non-formal Education (Gwadelupa), Urząd Miasta w Rzeszowie, Dom Kultury w Rzeszowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu programu Erasmus+.