Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Sprouts of Culture

Sprouts of Culture

Kiełki kultury

Sprouts of Culture był projektem dofinansowanym przez program Erasmus+, w ramach którego zorganizowaliśmy wymianę młodzieżową w czeskich Horažďovicach. Głównym facylitatorem zajęć była Elsa Daniels, a towarzyszyła jej, jako moderator Aleksandra Kabala. Program był również wspierany przez zespół liderów i koordynatorów projektu.

W projekcie wzięło udział 26 uczestników – młodzież poniżej 30 roku życia, której towarzyszyli liderzy drużyn bez ograniczeń wiekowych. Dzięki zaplanowanym zajęciom, młodzież nabyła wiedzę na temat polityki produkcji jedzenia i zrównoważonego rozwoju, odpadów żywieniowych i celów zrównoważonego rozwoju wytyczonych przez ONZ. Była to okazja, aby zastanowić się nad własnymi nawykami w zakresie konsumpcji żywności oraz zdobyć wiedzę na temat permakultury i rozwoju społeczności poprzez gastronomię. Podczas wymiany zachęcaliśmy uczestników, aby chętnie i często angażowali się w lokalną politykę, która wpływa na zarządzanie żywnością i przeciwdziałanie marnotrawstwu.

 

Trenerzy i moderatorzy koncentrowali się na dostarczeniu konkretnej wiedzy, używając edukacji nieformalnej -poprzez pracę w grupach, a także pracę indywidualną, organizując również sesje na świeżym powietrzu oraz duże dyskusje w grupach. Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się lepiej rozumieć złożoność produkcji jedzenia i artykułów spożywczych, które konsumują. Dzięki temu, łatwiej im było dostrzec związek pomiędzy osobistymi nawykami, a stanem zdrowia i jakością życia.

Uczestnicy udoskonalili także swoje kompetencje miękkie. Nauczyli się jak skuteczniej pracować w zespole, jak używać swojej wiedzy i  jak najwięcej wynieść z uczestnictwa w zajęciach. Młodzież rozwijała swoje umiejętności związane z przemawianiem publicznym, efektywnym stosowaniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, słuchaniem, sztuką perswazji  oraz tym, co jest dla niej przydatne. Dzięki realizacji małych inicjatyw, uczestnicy nauczyli się także podstawowego zarządzania projektem,

Projekt zakończył się sukcesem, odzwierciedlając dobrą współpracę między dwoma organizacjami koordynującymi: Dům dětí a mládeže Horažďovice oraz Stowarzyszeniem Projektów Międzynarodowych INPRO z Rzeszowa, wspieranym przez kolejnych 3 międzynarodowych partnerów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.

 

 

Partnerzy projektu:

Dům dětí a mládeže Horažďovice

International Projects’ Association INPRO from Poland

Associazione Young Effect

Asociacion INTERCAMBIA

Cultivate Cornwall

 

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam realizację tego projektu!