Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Seminarium networkingowe “Jak budować lokalne społeczności?”

Seminarium networkingowe “Jak budować lokalne społeczności?”

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych “INPRO” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z całej Polski działających na rzecz młodzieży, na seminarium networkingowe podsumowujące projekt “Social Integration Through Informal Dialogue”. Wydarzenie finansowane jest z programu Erasmus Plus, Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży.

Seminarium odbędzie się w środę, 14 lipca 2021 w Rzeszowie, w siedzibie organizatora przy placu Dworcowym 1. 

W programie:

10.00 – 11.00 Zapoznanie się uczestników, integracja, przedstawienie programu wydarzenia

11.00 – 12.30 Wprowadzenie uczestników w historię projektu “Social Integration Through Informal Dialogue” i jego przebieg, prezentacja wypracowanych rezultatów

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 17.00 – Jak budować społeczności lokalne? – warsztaty

19.00 – 21.00 Opcjonalnie: Uczestnictwo w Open Cafe na Kwadracie Kultury nad Wisłokiem w Rzeszowie

Seminarium prowadzone będzie w języku polskim. Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona do 25 osób, przy czym jedną organizację może reprezentować nie więcej niż dwie osoby. Dojazd we własnym zakresie. 

Organizatorzy zapewniają:

  • lunch podczas wydarzenia
  • dla osób spoza województwa podkarpackiego – zakwaterowanie z 13/14 oraz z 14/15 lipca w pokoju dwuosobowym z łazienką i śniadaniem

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz dostępny tutaj: https://forms.gle/SwUTAg3UqoE8BYNM8

O wynikach selekcji organizatorzy poinformują 2 lipca. 

O projekcie “Social Integration throuth Informal Dialogue”: projekt był trzyletnim działaniem strategicznym skupionym wokół idei promowania spotkań pod hasłem Open Cafe, jako skutecznej metody integracji środowisk lokalnych. Czterech partnerów projektu z Polski, Grecji, Szwecji oraz Włoch nawiązało współpracę, by sprawdzić jak format Open Cafe prowadzony w Rzeszowie od 2016 sprawdzi się w społecznościach lokalnych, z którymi pracują. W ramach projektu powstał również przewodnik “Jak zorganizować Open Cafe?” oraz seria filmów 

przybliżających charakterystykę spotkań, które miały na celu zachęcać zewnętrzne podmioty do wdrożenia u siebie promowanego formatu. Więcej o projekcie na www.open-cafe.eu

 

Organizator: Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Plac Dworcowy 1, 35-201 Rzeszów

www.goinpro.org

Kontakt: Yaryna Kysil, yaryna@goinpro.org