Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Obrazy zmieniają Perspektywę

Obrazy zmieniają Perspektywę

W projekcie Obrazy zmieniają Perspektywę  wezmą udział młodzi ludzie z 4 krajów: Francji (OENE), Polski (INPRO), Portugalii (Agrupamento de Escolas de Vilela) i Wielkiej Brytanii (Cultivate Cornwall CIC). Będą to wolontariusze i członkowie organizacji partnerskich w wieku od 18 do 30 lat.

Zaplanowany projekt składa się z 3 etapów. Najpierw odbędzie się wizyta przygotowawcza, podczas której liderzy młodzieżowi spotkają się i omówią przebieg projektu. Następnie zrealizujemy dwie wymiany młodzieży.

Ze wzlędu na sytuację epidemiologiczną, realizacja projektu została przesunięta na rok 2022. 

Podczas pierwszej mobilności, wyzwaniem dla uczestników będzie stworzenie materiału na wystawę fotografii (podczas pierwszej wymiany), a następnie zorganizowanie wernisażu dla lokalnej społeczności (podczas drugiej wymiany). Pod okiem ekspertów w dziedzinie fotografii, wykonają sesje zdjęciowe. Specjaliści będą także służyć poradą. Uczestnicy będą zachęcani do tego, aby zaangażować w to działanie młodych ludzi z lokalnej społeczności. Fotografia pomoże im nie tylko wypowiedzieć się na temat przeciwności z jakimi borykają się młodzi ludzie, ale także szans dla młodzieży i znaczenia międzynarodowych wymian i międzykulturowego uczenia się. Naszym zamiarem jest pokazanie innym organizacjom pracującym z młodzieżą, że także street art może stać się narzędziem edukacyjnym, które pomoże młodym bardziej zaangażować się w działania dla społeczności lokalnych. Mamy też nadzieję, że wykorzystają street art jako przykład najlepszej praktyki, a także jako źródło inspiracji do przyszłej pracy.

 

Po pierwszej wymianie, uczestnicy w swoich lokalnych społecznościach, będą robić zdjęcia związane z tematem przeciwności, z jakimi mierzy się współczesna młodzież. Wspólnie wybiorą najlepsze 15 zdjęć, które będą chcieli przedstawiać podczas wernisażu, który zostanie zorganizowany podczas drugiej wymiany.

Trzecim etapem projektu będzie druga wymiana młodzieży w Rzeszowie. Podczas drugiej mobilności, uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania eventami i projektami, a następnie wspólnie stworzą wernisaż fotografii, na który zaproszą rzeszowską społeczność.
Końcowym rezultatem będzie wystawa fotografii, tematem przewodnim której będą trudności z jakimi boryka się współczesna studiująca/pracująca młodzież w danym kraju oraz to jak je przezwyciężyć uczestnicząc w międzynarodowych projektach takich jak wymiany młodzieży. Celem wystawy jest także uświadomienie młodego pokolenia na temat zalet bycia aktywnym i zaangażowanym w opracowywanie wspólnych działań.

Nasi partnerzy:

1. Organization for Empowerment and Non-formal Education – Francja
2. Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO – Polska
3. Agrupamento de Escolas de Vilela – Portugalia
4. Cultivate Cornwall CIC – Wielka Brytania

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+