Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

New Perspectives on Abilities

New Perspectives on Abilities

Dzięki owocnej współpracy jaką udało nam sie nawiązać z rosyjską organizacją Perspectivy, podczas naszego pierwszego wspólnego projektu EVS (Bridges over culture), postanowiliśmy umożliwić kolejnym wolontariuszom wyjazd do Sankt Petersburga. Dzięki uzyskanym środkom, tym razem Lidia i Tomasz spędzą rok w Rosji pracując na rzecz organizacji.

Mobilność Tomasza odbywa się w okresie od października 2019 do października 2020 w ramach projektu EKS New perspectives on abilities. 

Natomiast projekt Lidii, Bridges over culture, odbywa się w okresie październik 2019 – wrzesień 2020.

Perspectivy  działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Od wielu lat gości  w swoich strukturach wolontariuszy z całej Europy.

Zadaniem wolontariuszy europejskich jest pomoc organizacji w realizacji następujących działań:

– Szkoła dla wszystkich, które zakłada współpracę z rodzinami, aby dzieci nie trafiały do domu dziecka,
– dzienne centrum opieki nad dziećmi między 6 a 16 rokiem życia,
prowadzenie tzw. Centrum zatrudnienia dla nieletnich i dorosłych z niepełnosprawnościami rozwojowymi.

Lidia pracuje w dziennym ośrodku, gdzie na co dzień zajmuje się opieką nad osobami niepełnosprawnymi zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Spędza czas z podopiecznymi, pomaga im przy karmieniu, toalecie itp. Tutaj możecie przeczytać o doświadczeniu Lidii.

Wolontariusze spędzają czas z dziećmi, rozwijając w nich samoakceptację i szacunek oraz zachęcała je do niezależności, zdobywania nowych doświadczeń, do ruchu, dbając przy tym o ich bezpieczeństwo. Bawią się z dziećmi dając im szansę realizacji ich naturalnej potrzeby zabawy. Wolontariusze mają też przestrzeń do realizacji własnych pomysłów.