Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Międzynarodowe szkolenia

Międzynarodowe szkolenia

Szkolenie międzynarodowe lub okres networkingu za granicą wspiera przede wszystkim rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą  Aktywności w trakcie całego szkolenia są ustalone przez organizacje uczestniczące w projekcie i mogą obejmować takie działania jak: uczestnictwo w seminariach, spotkania kontaktowe lub wizyty studyjne. Międzynarodowe szkolenia są często nieodpłatne dla uczestników, ponieważ UE pokrywa koszty podróży, koszty bezpośrednie i  związane z aktywnością.

Uczestnikami szkoleń, które organizujemy lub którym partnerujemy są osoby pracujące z młodzieżą związane z naszym stowarzyszeniem. To mentorzy, wolontariusze, pracownicy i członkowie organizacji. Zdarza się, że zapraszamy również osoby reprezentujące naszych lokalnych partnerów. Uczestnictwo w wymianach to jedna z wielu możliwości, jakie oferujemy osobom udzielającym się w naszym stowarzyszeniu oraz przedstawicielom organizacji i instytucji partnerskich.