Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Międzynarodowe szkolenia

Międzynarodowe szkolenia

Szkolenie międzynarodowe lub okres networkingu za granicą wspiera przede wszystkim rozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą  Aktywności w trakcie całego szkolenia są ustalone przez organizacje uczestniczące w projekcie i mogą obejmować takie działania jak: uczestnictwo w seminariach, spotkania kontaktowe lub wizyty studyjne. Międzynarodowe szkolenia są często nieodpłatne dla uczestników, ponieważ UE pokrywa koszty podróży, koszty bezpośrednie i  związane z aktywnością.

Przykładem szkolenia zorganizowanego i przeprowadzonego przez INPRO jest The Overseas Highway, które odbyło się  między 16 i 29 lipca 2018 r. Szkolenie zgromadziło 20 osób z Polski i Gwadelupy, które na co dzień pracują z młodzieżą. Uczestnicy zapoznali się z formalną, pozaformalną i nieformalną edukacją, dowiedzieli się jak należy pisać projekt młodzieżowy Erasmus + i jak facylitować warsztaty dla młodzieży. Dzięki wytycznym INPRO, uczestnicy otrzymali ważne wskazówki i porady dotyczące napisania skutecznej aplikacji projektowej.

Uczestnikami szkoleń, które organizujemy lub którym partnerujemy są osoby pracujące z młodzieżą związane z naszym stowarzyszeniem. To mentorzy, wolontariusze, pracownicy i członkowie organizacji. Zdarza się, że zapraszamy również osoby reprezentujące naszych lokalnych partnerów. Uczestnictwo w wymianach to jedna z wielu możliwości, jakie oferujemy osobom udzielającym się w naszym stowarzyszeniu. Więcej o zasadach uczestnictwa w projektach przeczytasz tutaj.

Co ukazuje poniższa mapa?

Na niebiesko – szkolenia, które organizowaliśmy

Na pomarańczowo – szkolenia, w których braliśmy udział jako partner


Doświadczenia uczestników szkoleń: