Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Lokalna pamięć na granicach karpackich światów

Lokalna pamięć na granicach karpackich światów

Lokalna pamięć na granicach karpackich światów to wymiana młodzieży w formie 12-dniowych warsztatów historii mówionej, która odbyła się w dniach 6-17 września 2019 w miejscowości Użok na Ukrainie.

W wymianie uczestniczyli  polscy studenci Instytutu Historii oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ukraińscy studenci z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego. 

Była to niezwykła okazja aby poznać Zakarpacie i mikrohistorię jego mieszkańców przy wykorzystaniu metody oral history. Uczestnicy poznali nie tylko warsztat fotografa dokumentalisty, ale także lokalne tradycje i przepiękne miasto Użhorod.

 

Idea jednoczącej się Europy niestety ciągle swym zasięgiem nie obejmuje wszystkich państw europejskich. Tym samym, pewne przestrzenie i obszary znajdujące się poza granicami Unii Europejskiej są dla jej młodych obywateli nieco egzotyczne, a przez to także nieco mniej dostępne. Co więcej, młodzież z drugiej strony granicy, żyjąca poza Unią Europejską, wskutek reżimów wizowych, różnic ekonomicznych i społecznych ma niestety utrudniony kontakt ze swoimi rówieśnikami z państw unijnych. Badania społeczne i humanistyczne pokazują, że tylko w wyniku kontaktów międzyludzkich i bezpośrednich interakcji poszczególne jednostki są w stanie przełamywać wzajemne uprzedzenia
i stereotypy.

Celem projektu jest  między innymi rozwój personalny młodzieży, rozwój kompetencji międzykulturowych, przełamywanie barier językowych oraz nabywanie umiejętności współpracy międzykulturowej. Uczestnicy wymiany nauczyli się także zasad  pracy w zespole i nabyli umiejętności niezbędne podczas wystąpień publicznych.

Praca z nowymi technologiami rozwinęła kreatywność uczestników. Niezwykle istotne było  zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią Polski południowo-wschodniej oraz Zakarpackiej Ukrainy.
Pomogło to nie tylko przełamać wzajemne uprzedzenia, ale także promować współpracę  międzynarodową w ramach programu Erasmus Plus.

Jest to pierwsze tego typu działanie angażujące studentów kulturoznawstwa, historii i muzeologii do wspólnych badań na Ukrainie. Pomysłodawcy projektu wierzą także, że zaplanowana przez nich akcja stworzy szansę do realnego budowania polsko-ukraińskiego dialogu i osłabi wzajemne uprzedzenia.

Projekt był koordynowany przez nasze stowarzyszenie w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim i Użhorodzkim Uniwersytetem Narodowym.

Galeria zdjęć dostępna jest TUTAJ 

Wideorelacje (w języku ukraińskim):

TV UNGVAR

 

M-Студіо

 

 

O naszym projekcie napisał także rzeszowski portal informacyjny Rzeszów News.