Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Projekt KA2

Projekt KA2

Integracja Społeczna Poprzez Nieformalny Dialog 

Długofalowy projekt Integracja Społeczna Poprzez Nieformalny Dialog, oparty  jest na jednym z naszych flagowych wydarzeń pod hasłem Open Cafe. Spotkania były realizowane jako część innego projektu – Open Rzeszów – który miał swój początek w 2016 roku.  Jego celem była integracja cudzoziemców, których jest w naszym mieście  coraz więcej ze względu na pracę czy studia

Open Cafe to nieformalne, otwarte spotkania, dzięki którym w przyjaznej atmosferze i sprzyjających okolicznościach można spotkać nowych ludzi, przełamać stereotypy oraz porozmawiać na bardzo różne tematy. Uczestnicy uczą się również aktywnego słuchania, szacunku do siebie nawzajem i wyrażania swoich opinii.

Spotkania Open Cafe były wielkim sukcesem, dlatego postanowiliśmy promować ten schemat również wśród naszych partnerów zagranicznych pracujących w podobnych środowiskach. W rezultacie, wyszliśmy z pomysłem stworzenia długoterminowego projektu, którego celem jest popularyzowanie tej metody. Nasza idea spotkała się z pozytywną opinią Polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus Plus, dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie na jego realizację.

W ramach projektu, zaplanowaliśmy serię międzynarodowych działań:

  1. Szkolenie przygotowawcze dla wolontariuszy – gospodarzy Open Cafe (Rzeszów, marzec 2019)
  2. Realizacja spotkań Open Cafe w 5 miastach w Europie jednocześnie  (maj – październik 2019)
  3. Szkolenie uzupełniające dla wolontariuszy – gospodarzy Open Cafe (wrzesień 2019)
  4. Wizyta studyjna do jednej z organizacji goszczącej Open Cafe (grudzień 2019)
  5. Kontynuacja spotkań Open Cafe (grudzień 2019 – maj 2020)     

Planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

  1.  wyszkolenie 20  wolontariuszy z 5 krajów w zakresie organizacji i promocji wydarzeń społeczno-kultorowych, przygotowywania programu spotkań i ich prowadzenia
  2.  realizacja 200 edycji Open Cafe w 5 krajach, w których uczestniczyć będzie min. 30 osób/ edycję
  3.  publikacja pod tytułem Jak zorganizować Open Cafe?
  4. seria filmów przedstawiających realizowaną inicjatywę