Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Edukacja w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Edukacja w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

plakat

WEŹ SWÓJ PUNKT WIDZENIA NA WARSZTAT

Spotkania pod hasłem „Weź swój punkt widzenia na warsztat” mają na celu wprowadzić uczestników w problematykę dyskryminacji, z którą młodzież spotyka się i której nawet nierzadko doświadcza. Warsztaty składają się z serii ćwiczeń indywidualnych i grupowych, młodzież uczestniczy w niecodziennej grze symulacyjnej oraz ma okazję pracować z kamerą i przygotowywać własne edukacyjne materiały filmowe. Zajęcia kładą nacisk na przedstawienie problemu z punktu widzenia osoby dyskryminowanej, co pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć działanie mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji i skuteczniej je rozpoznawać. Wszystko po to, by uwrażliwić młodzież i wypracować w nich postawy aktywnego i świadomego włączania się w przeciwdziałanie i reagowanie na dyskryminację w przyszłości.

Rekrutacja na warsztaty została zakończona. Zapraszamy do galerii zdjęć dostępnej na Facebook’u.

 


Projekt „Education on anti-discrimination” jest współfinansowany przez Europejską Fundację Młodzieży w ramach programu „Pilot Activity”

COE-Logo