Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

E+ got better a road to successful entrepreneur

E+ got better a road to successful entrepreneur

E+ got better a road to successful entrepreneur  to długoterminowy projekt strategiczny mający na celu przeciwdziałanie bezrobociu.  Aktywności w ramach projektu zaplanowane są tak, by  podnieść potencjał organizacji partnerskich, a w szczególności zaangażowanych w nie osób pracujących z młodzieżą. Dzięki zrealizowanym szkoleniom, uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, edukacji pozaformalnej oraz dostępnych narzędzi edukacyjnych. Dzięki temu nauczą się, jak tworzyć i realizować lepsze działania edukacyjne dla młodzieży, z którą pracują na co dzień.

Czas trwania projektu to styczeń 2019 – grudzień 2020.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Spotkanie koordynatorów projektu w Serbii
2. Szkolenie nt. rozwoju osobistego w Serbii
3. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczności w Serbii
4. Warsztaty: biznesplan i modelowanie biznesowe w Belgii,
5. Ewaluacja śródokresowa (online)
6. Warsztaty w Słowenii
8. Działania lokalne
7. Konferencja w Serbii
8. Końcowe spotkanie ewaluacyjne w Rumunii

 

Partnerzy:

1. Society support alliance z Serbii (koordynator)
2. Best-seller z Serbii
3. PEL  z Macedonii
4. ŠOU Ljubljana ze Słowenii
5. Alfa Albona z Chorwacji
6. Aurel Vlaiciu University of Arad  z Rumunii
7. Out Of The Box z Belgii
8. INPRO z Polski

 

Projekt  finansowany ze środków programu Erasmus Plus w ramach Akcji Kluczowej 2 – Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży.