Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Business for All

Business for All

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było organizatorem i koordynatorem projektu „Business for All”. Poprzez zrealizowane szkolenie, wolontariusze i pracownicy INPRO starali się zasiać ziarno przedsiębiorczości wśród osób pracujących z młodzieżą z terenów wiejskich i trudno dostępnych, która ze względu na swoje położenie geograficzne ma ograniczone możliwości rozwoju.

Projekt zakładał realizację szkolenia dla 24 osób pracujących z młodzieżą pochodzących z 8 krajów: Portugalii, Włoch, Macedonii, Rumunii, Bułgarii, Węgier oraz Litwy. 7-dniowy projekt miał miejsce pomiędzy 27 sierpnia a 2 września 2017 roku w Rzeszowie.

 

 Dzięki zrealizowanemu programowi,uczestnicy szkolenia nabyli ciekawą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i szeroko pojętego „biznesu”, jak również rozwinęli umiejętności pozwalające skutecznie identyfikować i zarządzać środkami niezbędnymi przy podejmowaniu przedsiębiorczych działań i inicjatyw. Dzięki realizacji szkolenia, uczestnicy odkryli czynniki wpływające na rozwój przydatnych kompetencji i poznali źródła inspiracji do dalszych działań z młodzieżą. Projekt był również okazją dla uczestników do poznania nowych narzędzi w pracy z młodzieżą w tematach przedsiębiorczości.

 

 Była to świetna okazja do refleksji na temat roli edukacji pozaformalnej w budowaniu pewności siebie młodzieży oraz zachęcaniu ich do realizacji własnych pomysłów w swoich rodzinnych stronach, zamiast opuszczaniu miejsca pochodzenia.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu programu Erasmus Plus.

Więcej zdjęć z przebiegu projektu dostępne tutaj.