Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Building Europe today – praktyki zawodowe dla młodzieży z Portugalii

Building Europe today – praktyki zawodowe dla młodzieży z Portugalii

Building Europe today to projekt praktyki zawodowej dla uczniów oraz absolwentów szkół średnich, w ramach którego 12 młodych osób z Portugalii zdobywało doświadczenie w podkarpackich firmach i instytucjach.

Podczas pobytu w Polsce, młodzież rozwijała swoje umiejętności związane z fotografią, multimediami, turystyką oraz opieką zdrowotną.

W zależności od specjalizacji, praktyka trwała od 1 do 3 miesięcy.

Uczniowie poznali system pracy polskich instytucji, pomagali przy realizacji projektów oraz nawiązali nowe kontakty. Dodatkowym atutem praktyki był fakt, że na co dzień porozumiewano się w języku angielskim. Pomogło to nie tylko przełamać nieśmiałość, ale też pokonać barierę językową.

Realizacja projektu była możliwa dzięki programowi  Erasmus + w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekty tego typu mają na celu wspieranie mobilności uczniów i absolwentów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych i pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

INPRO jest instytucją pośredniczącą oraz opiekującą się młodzieżą biorącą udział w projekcie. Naszym zadaniem było zadbać o recepcję praktykantów, jak również znaleźć  firmy i instytucje, gotowe przyjąć pod swoje skrzydła uczestników projektu.

Uczestnikami projektu są uczniowie i absolwenci szkoły Agrupamento de Escolas de Vilela, która jest jednocześnie koordynatorem projektu.

W związku z pandemią koronawirusa program praktyki został skrócony.