Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Seminarium networkingowe „Jak budować lokalne społeczności?”

Seminarium networkingowe „Jak budować lokalne społeczności?”

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych “INPRO” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z całej Polski działających na rzecz młodzieży, na seminarium networkingowe podsumowujące projekt “Social Integration Through Informal Dialogue”. Wydarzenie finansowane jest z programu Erasmus Plus, Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży.

Seminarium odbędzie się w środę, 28 lipca 2021 w Rzeszowie, w Urban Lab Rzeszów (ul 3 Maja 13)

W programie:

10.15 – 11.00 Zapoznanie się uczestników, integracja, przedstawienie programu wydarzenia

11.00 – 12.30 Wprowadzenie uczestników w historię projektu “Social Integration Through Informal Dialogue” i jego przebieg, prezentacja wypracowanych rezultatów

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 17.00 – Jak budować społeczności lokalne? – warsztaty z Elizą Bujalską

19.00 – 21.00 Opcjonalnie: Uczestnictwo w Open Cafe na Kwadracie Kultury nad Wisłokiem w Rzeszowie

Prowadzące:

Beata Szmuc – wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO, od 2015 roku tworzy i koordynuje projekty Erasmus Plus (Sektor Młodzież) oraz wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności

Eliza Bujalska – Zastępczyni Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego, założycielka Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU, trenerka kompetencji społecznych, edukatorka, moderatorka, pracownik młodzieżowy, koordynatorka projektów międzynarodowych

Seminarium prowadzone będzie w języku polskim. Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona do 25 osób, przy czym jedną organizację może reprezentować nie więcej niż dwie osoby. Dojazd we własnym zakresie. 

Organizatorzy zapewniają:

  • lunch podczas wydarzenia
  • dla osób spoza województwa podkarpackiego – zakwaterowanie z 27/28 oraz z 28/29 lipca w pokoju dwuosobowym z łazienką i śniadaniem

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz dostępny tutaj: https://forms.gle/SwUTAg3UqoE8BYNM8

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

O projekcie “Social Integration throuth Informal Dialogue”: projekt był trzyletnim działaniem strategicznym skupionym wokół idei promowania spotkań pod hasłem Open Cafe, jako skutecznej metody integracji środowisk lokalnych. Czterech partnerów projektu z Polski, Grecji, Szwecji oraz Włoch nawiązało współpracę, by przekonać się jak format Open Cafe prowadzony w Rzeszowie od 2016 sprawdzi się w ich społecznościach lokalnych. W ramach projektu powstał również przewodnik “Jak zorganizować Open Cafe?” oraz seria filmów przybliżających charakterystykę spotkań, które miały na celu zachęcać zewnętrzne podmioty do wdrożenia u siebie promowanego formatu. Więcej o projekcie na www.open-cafe.eu

 

Organizator: Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO

Plac Dworcowy 1, 35-201 Rzeszów

www.goinpro.org

Kontakt: Beata Szmuc beata@goinpro.org, 721 109 179