Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Osobiste doświadczenia z wolontariatu w INPRO – projekt fotograficzny

Osobiste doświadczenia z wolontariatu w INPRO – projekt fotograficzny

Wolontariusze chcieli kreatywnie, w sposób oryginalny, przedstawić to, czego doświadczyli podczas wolontariatu w INPRO. Stworzyli projekt fotograficzny, w którym próbowali opowiedzieć pewną historię za pomocą obrazów. Zamierzali zaprezentować zabawę sztuką abstrakcyjną, tym samym dając widzom okazję do wyciągania własnych wniosków.

Widzowie mogli zobaczyć serię kontrastów przedstawionych za pomocą strojów modeli (czarny i biały), wyrazu ich twarzy (radość i powaga) oraz różnych póz, przybranych przez nich na zdjęciach. Kolejność zaprezentowania tych elementów miała ogromne znaczenie.

Autorzy koncepcji tych zdjęć chcieli poprzez nie wyrazić towarzyszące im emocje i pokazać odbiorcom wszystko, co kryje się za tymi kontrastami, najwyraźniej pełnymi wieloznaczności.

  1. Kontrast kolorów (yin i yang) symbolizuje to, jak bardzo wolontariusze się od siebie różnią. Pochodzą z różnych krajów i kultur, inaczej wyglądają. Pierwszy kontrast to aspekty początkowo niewidoczne. To na przykład tradycje i zwyczaje, odmienne od naszych, które poznajemy mieszkając z innymi ludźmi.
  2. Nastawienie: przez te dwa miesiące wolontariusze doświadczali różnych stanów emocjonalnych jak i różnych emocji – od radości do smutku, niepewności itp.
  3. Kolejność zdjęć jest nieprzypadkowa i ma zadanie pokazać, w jaki sposób odległość na pierwszym zdjęciu wyraża brak więzi. W tej konkretnej sytuacji, służy do zobrazowania opowieści o dwóch wolontariuszach, którzy zaczynają swoją przygodę z wolontariatem osobno – w dwóch różnych miejscach i w swoich własnych strefach komfortu – jak to miało miejsce na początku projektu. Z czasem jednak ta historia stopniowo się rozwija, w każdej relacji dzięki różnym procesom. W tym przypadku wolontariuszom udało się nawiązać nić porozumienia, każdemu na swój sposób. Były to relacje o różnej intensywności, prowadzące ostatecznie do przyjaźni opartej na zaufaniu i wzajemnej sympatii.

 

Modele: Sergiu_sem and Noelia_fn
Fotografka: Sheyla_aven