Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

O nowych metodach pracy z młodzieżą we francuskim Lille

O nowych metodach pracy z młodzieżą we francuskim Lille

Międzynarodowe szkolenie Smart up Inclusion odbyło się w dniach 5-13 września 2019 na obrzeżach Lille, w północnej Francji.

W szkoleniu wzięło udział 30 uczestników, po 3 osoby z Francji, Cypru, Czech, Grecji, Litwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Turcji.

Grupa była zróżnicowana pod względem wieku (ponad 40 lat dzieliło najmłodszego i najstarszego uczestnika!) oraz pod względem doświadczenia. Ogromna różnorodność osobowości, osobiste doświadczenia i różne pochodzenie wzbogaciły szkolenie, wnosząc wartość dodaną.

Uczestników połączył wspólny cel: rozwinąć swoje kompetencje w dziedzinie edukacji pozaformalnej oraz nawiązać nowe kontakty zawodowe i przyjaźnie.

Dni szkoleniowe były intensywne, każdy był poświęcony na omawianie różnych metodologii i doświadczeń. Uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, dzielili się dobrymi praktykami i poznawali nowe metody pracy z grupami młodzieży o mniejszych szansach.

Szkolenie rozpoczęło się od stworzenia dobrej atmosfery w zespole, a następnie zadaniem uczestników było zdefiniowanie osobistych celów uczenia się i wypracowania wspólnego zrozumienia pojęć i wyzwań związanych z pracą z młodzieżą. Uczestnicy mieli okazję podzielić się realiami swoich krajów w dziedzinie pracy z młodzieżą i polityką dotyczącą młodzieży. Odkryli, że istnieje kilka wspólnych kwestii wartych omówienia i że mogą czerpać inspirację z dobrych praktyk innych krajów.

Uczestnicy poznali metody coachingu, mapowania myśli, narzędzi mentorskich i umiejętności cyfrowych dla młodzieży. Podczas warsztatów, mieli okazję trenować swoje nowe umiejętności poprzez symulacje i studium przypadku związane z potrzebami i charakterystyką młodzieży z mniejszymi szansami. Uczestnicy, wyposażeni w różne metodologie pozaformalnego uczenia się, stworzyli nowe metody pracy oraz strategie ukierunkowane na potrzeby młodzieży z mniejszymi szansami.

Uczestnicy mieli też możliwość zorganizowania open space (otwartej przestrzeni), w której dzielili się swoimi najlepszymi kompetencjami. Wśród najbardziej udanych warsztatów przeprowadzonych przez uczestników można wymienić: projektowanie biznesu, komunikację niewerbalną oraz prawidłowe oddychanie i praktyki medytacyjne związane z dobrym samopoczuciem.
Uczestnicy zaprezentowali również swoje organizacje pozarządowe, co pozwoliło rozwinąć sieci kontaktów i zaplanować kolejne projekty.

Podczas wieczorów międzykulturowych, uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi tradycjami i kulturą kraju z którego przyjechali. Przygotowali poczęstunek, rękodzieło, muzykę oraz zaprezentowali swoje tańce i najbardziej nietypowe tradycje. Wspólnie zorganizowali także quizy i gry, co dało im poczucie zjednoczenia i okazję do walki ze stereotypami.

Nawiązano przyjaźnie, a także nowe sieci kontaktów. Ostatecznie wszyscy jesteśmy ludźmi, a ludzkie więzi są tym, co „napędza” do działania większość z nas. Mamy nadzieję, że uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ponownie, czy to z powodów zawodowych, czy osobistych…

Smart Up Inclusion to mobilność osób pracujących z młodzieżą – szkolenie finansowane przez Komisję Europejską – program Erasmus +. Projekt koordynowany jest przez francuską organizację Sunrise Project we współpracy z organizacjami z dziewięciu innych krajów:

Cross Culture International Foundation z Cypru
European Youth Centre Breclav z Czech
I.D.E.A. z Grecji
Iniciatyvu klubas Kitu kampu z Litwy
Association for research education and development marketing gate z Macedonii
Asociatia Oamenii Deltei z Rumunii
Turkiye Avrupa vakfi z Turcji
Stowarzyszenie Projektow Miedzynarodowych “INPRO” z Polski
ADEFIS Juventud Internacional z Hiszpanii