Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Środowiskowa Zasada „3R”

Środowiskowa Zasada „3R”

Środowiskowa Zasada „3R” to wymiana młodzieży, która odbyła się w mieście Gyumri w Armenii między 3 a 9 listopada 2019. Uczestnikami wymiany były młode osoby z Polski, Armenii, Łotwy i Gruzji. 

Zasada 3 R – Ogranicz, Użyj ponownie, Odzyskaj (3 R z angielskiego Reduce Reuse Recycle).

Celem wymiany było uwrażliwienie młodzieży na kwestie środowiskowe, a mianowicie recykling i zarządzanie odpadami (zmniejszanie i ponowne wykorzystanie) w długofalowym efekcie, wykorzystując metody pozaformalne, nieformalne oraz te przeznaczone do realizacji na świeżym powietrzu.

Podczas wymiany  promowana była świadomość na temat recyklingu wśród krajów uczestniczących (Gruzja, Armenia, Łotwa, Polska) poprzez badania i dzielenie się wynikami, a także praktyki recyklingu na miejscu w celu ograniczenia i ponownego wykorzystania odpadów, zwiększenia poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, a także bardziej aktywny udział w społeczeństwie. Podczas projektu została zorganizowana dla miejscowej ludności  impreza wymiany tkanin i eko – olimpiada, które miały na celu podniesienie świadomości na temat zasady „3R”.

Działania zapewniające kontynuację projektu przyczynią się do poprawy jakości pracy z młodzieżą i inicjatyw młodzieżowych. Chcemy zachęcać młodych ludzi do uczestnictwa w nich i promować integrację społeczną.

Wizyta przygotowawcza odbyła się w dniach 2- października 2019 w KASA Gyumri Training Centre and Guesthouse, a uczestniczyli w niej liderzy z Polski, Łotwy, Gruzji i Armenii. Wymiana młodzieży Środowiskowa Zasada „3R” finansowana jest przez unijny program Erasmus+. Zdjęcia z wizyty przygotowawczej dostępne są tutaj.

Partnerzy:

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO – Polska
KASA SWISS HUMANITARIAN FOUNDATION Armenia
Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs – Łotwa
GEORGIAN YOUTH FOR EUROPE – Gruzja