Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Nowe podejście do uczenia się

Nowe podejście do uczenia się

Edukacja – szczególnie uczniom – kojarzy się ze szkołą lub uniwersytetem, długimi lekcjami w klasach, odrabianiem stosu zadań domowych, słuchaniem surowych nauczycieli i profesorów oraz pisaniem egzaminów końcowych, których każdy z nas się boi. Edukacja tradycyjnie postrzegana jest jako proces uczenia się, który zachodzi głównie w instytucjach szkolnictwa, prowadzony przez wykwalifikowanych pracowników, którzy mają doprowadzić do tego, żeby ich uczniowie w przyszłości stali się wykwalifikowanymi profesjonalistami.

Ale edukacja nie musi tak wyglądać. W XIX wieku przerwa na odpoczynek była uznawana za ważną część rozwoju dziecka, a w XX wieku, również za ważną część rozwoju nastolatków i dorosłych. Dziś w Europie, tak zwana edukacja pozaformalna staje się realną alternatywą dla edukacji formalnej.

Czym jest edukacja pozaformalna? Jej głównym celem jest urozmaicenie procesu uczenia się poprzez wprowadzenie takich metod jak gry, śpiew, taniec, prace ręczne i debaty. Jest to nauczanie przez działanie. Ćwiczenia prowadzone są przez wyszkolonych prowadzących, którzy czuwają nad procesem uczenia i którzy mają dużą wiedzę na dany temat. Różnica między prowadzącym a nauczycielem jest taka, że prowadzący znajdują się w hierarchii na tym samym poziomie co uczniowie i też się uczą.

Oczywiście edukacja pozaformalna nie zastąpi całkowicie edukacji formalnej. Istnieją zagadnienia i rodzaje wiedzy takie jak np. medycyna, do których konieczne jest zastosowanie edukacji formalnej. Edukacja pozaformalna może natomiast często stanowić uzupełnienie. Dobrym przykładem będzie nauka języków obcych. Aby mówić płynnie w danym języku trzeba znać gramatykę i jego zasady, natomiast przy nauce słownictwa nauczyciel może wykorzystać metody edukacji pozaformalnej, np. śpiewanie piosenek czy odgrywanie ról.

Od początku swojej działalności, od 2014 roku, INPRO wprowadzało metody edukacji pozaformalnej do swoich projektów i przedsięwzięć. Promujemy wielokulturowość w szkołach w Rzeszowie, realizujemy wymiany młodzieżowe Erasmus+ i szkolenia, niedawno wprowadziliśmy edukację pozaformalną do naszych kursów językowych. Podczas gdy trwa zaciekła debata pomiędzy zwolennikami edukacji formalnej i pozaformalnej, my wierzymy, że mogą się one uzupełniać. Nie chodzi o to, aby określać, która z nich jest lepsza, chodzi o to, aby łączyć różne metody w procesie edukacji tak, aby młodzi ludzi wykształcili umiejętność krytycznego myślenia i byli lepiej przygotowani na chwilę gdy staną się niezależni i wkroczą na rynek pracy.