Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Entreprise Youth Future

Entreprise Youth Future

Nasze stowarzyszenie było koordynatorem, organizatorem i gospodarzem projektu „Enterprise Youth Future”. Celem projektu było szkolenie pracowników młodzieżowych na temat rozwijania i wdrażania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi z obszarów wiejskich i oddalonych, którym brakuje możliwości ze względu na położenie geograficzne ich społeczności.

Projekt przewidywał realizację mobilności wśród pracowników młodzieżowych. W projekcie udział wzięły 24 osoby   z Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch, Łotwy, Macedonii, Portugalii i Polski, z których każda pracuje lub pracowała jako wolontariusz w lokalnych organizacjach pozarządowych lub instytucjach edukacyjnych w swoich krajach. Projekt odbywał się między 27 maja a 2 czerwca 2018 r. w Rzeszowie.

Tematy działań obejmowały przedsiębiorczość i pracę z młodzieżą, ekonomię społeczną i program Erasmus +. Podczas projektu uczestnicy poznali nowe techniki pracy z młodymi ludźmi poprzez dostrzeżenie różnicy między formalną, pozaformalną i nieformalną edukacją. Ponadto uczestnicy dyskutowali w grupach o koncepcji ekonomii społecznej i dowiedzieli się z pierwszej ręki, jakie umiejętności są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, grając w grę symulacyjną online. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się o różnych firmach i aspiracjach lokalnych mieszkańców podczas zwiedzania miasta.

Projekt obejmował także wycieczkę terenową do odległych rejonów bieszczadzkich. Uczestnicy tej wycieczki zapoznali się z przykładami udanych lokalnych przedsiębiorstw promujących dziedzictwo kulturowe. Wreszcie podczas ostatniej sesji poświęconej programowi Erasmus + i Youthpass mogli zastanowić się nad korzyściami płynącymi ze szkolenia i ocenić sukces projektu.

Oprócz programu szkoleń uczestnicy poznali pracę INPRO i mieli okazję porozmawiać z mieszkańcami, dołączając do naszych cotygodniowych wydarzeń, takich jak Monday Stories w poniedziałek i Open Café w środę.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim organizacjom zaangażowanym w projekt! Możesz obejrzeć zdjęcia z projektu na naszym Facebooku