Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Młodzi aktywiści i ich rola w społeczeństwie obywatelskim

Młodzi aktywiści i ich rola w społeczeństwie obywatelskim

Określenie „społeczeństwo obywatelskie” zostało użyte po raz pierwszy przez Arystotelesa i definiowało społeczność posiadającą takie same wartości i normy, w której wszyscy są równi i podlegają takiemu samemu prawu. Główną rolą społeczeństwa obywatelskiego była według niego Eudajmonia, która może być tłumaczona z greckiego jako szczęście, spełnienie, zaspokojenie potrzeb. Arystoteles twierdził, że ludzie mają politykę we krwi, nie tylko dlatego, że są istotami społecznymi i świadczą sobie wzajemne usługi, ale dlatego, że mogą spełniać się tylko w zorganizowanych politycznie społecznościach (polis).

Dla Arystotelesa, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym było kluczem do szczęścia i osiągnięcia szczytu możliwości. Wieki później, młodzież znacznie rzadziej angażuje się w życie społeczne i polityczne, rozczarowana polityką nie bierze udziału w aktywnościach, które mogłyby prowadzić do zmian. Jednakże, nie należy też wrzucać wszystkich do jednego worka – wielu młodych na całym świecie działa aktywnie i skupia się w licznych organizacjach. Na przykład w tym roku, po strzelaninie w szkole na Florydzie, uczniowie w całym kraju przeprowadzili głośne akcje przeciwko dostępowi do broni. Fale  protestów ukazały tragiczne historie rodzin, które musiały poradzić sobie ze stratą dziecka oraz oburzenie osób, które przeżyły strzelaninę. Mimo, że nie wiadomo jeszcze jakie będą skutki tych protestów, pewne jest, że młodzi Amerykanie zmienili swoje myślenie w kwestii dostępu do broni.

Ostatni przykład pochodzi z Wielkiej Brytanii. W 2010 roku studenci protestowali przeciwko ograniczeniu dofinansowania edukacji i podwyżce czesnego na uniwersytetach. Organizatorami demonstracji były organizacja National Union of Students oraz związek zawodowy University and College Union. 10 listopada 2010 roku ok. 30-50 tys. demonstrantów zebrało się w centrum Londynu aby demonstrować pod siedzibą Partii Konserwatywnej, a około dwustu protestujących wdarło się do budynku i zajęło go na godzinę. Niestety, działania te nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Dofinansowania na edukacje znacznie zmalały, a czesne podniesiono z 3000 do 9000 funtów.

Kolejnym przykładem młodego aktywisty jest Joshua Wong z Hong Kongu, który w 2011 r., w odpowiedzi na zmiany w szkolnictwie zatwierdzone przez rząd w Hong Kongu, powołał do życia organizację Scholarsim. W 2014 r. kiedy chiński rząd sprzeciwiał się reformie systemu wyborczego w Hong Kongu, Joshua Wong zorganizował wraz ze swoją grupą serię protestów przeciwko tej decyzji, które zostały zapamiętane jako ruch parasolowy. Za swoje zaangażowanie Joshua został zatrzymany na 40 godzin, ale jego aresztowanie doprowadziło do dalszych protestów, kreując go niejako na twarz rewolucji, choć miał zaledwie 18 lat. Znaczenie Wonga i jego grupy w Hong Kongu było tak duże, że w 2014 r. został Człowiekiem Roku według gazety „Time”. Obecnie Joshua zajmuje się polityką, powiązany jest z partią Demosisto, którą założył z innymi studentami-aktywistami, z którymi brał udział w protestach w 2014 r.

Dlatego jeżeli słuchamy nauk Arystotelesa i porównujemy je do przytoczonych przykładów, zadajemy sobie pytanie czy tylko sukces aktywizmu daje spełnienie. My uważamy, że nie. Aktywizm pozwala wypowiedzieć się na dany temat. Niezależnie od tego czy demonstracje przynoszą pozytywne skutki, ważne jest to, że młodzi ludzie pokazują, że nie są bierni, mają pełno pomysłów i pomimo tego, że często się buntują, są świadomi i zorientowani na temat tego co dzieje się wokół nich. Oczywiście nie trzeba od razu zostawać kolejnym Joshuom Wongiem. Każda mała rzecz, której podejmuje się młodzież, czy to wolontariat w organizacjach, schroniskach dla zwierząt, organizacja festiwali, spotkań językowych, liczy się jako zaangażowanie młodych w życie społeczeństwa obywatelskiego.

INPRO, zdecydowani zwolennicy aktywizmu młodych, zachęca młodzież do angażowania się w problemy społeczeństwa na różnym stopniu i posiadania dobrze przemyślanych opinii na tematy bieżące. Motywujemy młodych ludzi do tego, żeby angażowali się w politykę, która zdecydowanie potrzebuje powiewu świeżości, ludzi otwartych i aktywnych. Takie głosy są potrzebne wśród rządzących i instytucji publicznych, ponieważ wskazują na postęp i dbanie o interesy wszystkich grup społecznych.