Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Wolontariat jako przepustka do rynku pracy

Wolontariat jako przepustka do rynku pracy

Wolontariat jako przepustka do rynku pracy

Nie jest niczym odkrywczym, że w ostatnich latach młodzi ludzie walczą o wejście na rynek pracy, niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczenia. Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r. w USA, a następnie rozprzestrzenił się na całym świecie, zachęcił młodych ludzi do wybrania alternatywnych dróg wejścia na rynek pracy, co czyni tę ostatnią opcję coraz bardziej konkurencyjną.

W dzisiejszych czasach rynek pokazuje, że nie wystarczy uczęszczać do dobrej uczelni i ukończyć ją z wyróżnieniem. Większość pracodawców poszukuje młodzieży z doświadczeniem zawodowym, czasem nawet pomijając poziom ich wykształcenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie zaczęli zastanawiać się nad sposobami zdobycia doświadczenia zawodowego podczas studiów. Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i młodzieży poszukującej pracy, jednym z najskuteczniejszych sposobów zdobycia doświadczenia jest wolontariat.

W ostatnich latach coraz częściej młodzi ludzie decydują się na wolontariat w organizacjach, którymi są zainteresowani, nie tylko po to, aby mieć przewagę na rynku pracy nad swoimi rówieśnikami, którzy koncentrują się wyłącznie na nauce, ale także aby zacząć uświadamiać sobie, co im się podoba lub czego nie lubią w pracy. Ponadto wolontariat ma bezpośredni i pośredni wpływ na innych ludzi oraz społeczność, w której działa organizacja. Tak więc, podczas gdy wolontariat oferuje możliwości osobistego rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego dla uczestników, przynosi także korzyści dla społeczności jako całość.


Wolontariat można prowadzić zarówno lokalnie, we własnej społeczności oraz dla bardziej odważnych, w innym kraju i kulturze. Na poziomie lokalnym istnieje wiele organizacji poszukujących młodzieży zainteresowanej wolontariatem. Zwykle przyjmują formę organizacji charytatywnych, rad młodzieżowych, a nawet dużych organizacji pozarządowych działających na rynku lokalnym i międzynarodowym. Wszystkie te opcje zachęcają młodzież do doświadczenia „uczenia się przez działanie”.

Na poziomie międzynarodowym istnieje również wiele opcji. Na przykład Erasmus + wspiera wolontariat w ramach Wolontariatu Europejskiego, który wkrótce będzie kontynuowany jako Europejski Korpus Solidarności. AIESEC to kolejny program oferujący staż i krótki wolontariat na całym świecie. Również w niektórych krajach administracja państwowa nie tylko zapewnia bezpieczeństwo wolontariuszom, ale także wspiera ich rozwój umiejętności i wiedzy.

 

Podczas gdy wolontariat lokalny jest doskonałą okazją dla młodych ludzi do bezpośredniego oddziaływania na ich społeczności, wolontariat zagraniczny oferuje im możliwość nawiązania kontaktu z inną kulturą, naukę nowego języka i wpłynięcia na społeczność goszczącą w inny sposób.


Zatem, niezależnie czy młodzi ludzie decydują się na pozostanie w swoich miastach lub wyjazd do innego kraju, wolontariat jest dla nich adaptacyjnym sposobem wejścia na rynek pracy. Dodatkowo, cały czas dobrze się bawiąc, zdobywając nowych przyjaciół i ucząc się czegoś nowego.