Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Długofalowy projekt w Gruzji, Armenii i Serbii

Długofalowy projekt w Gruzji, Armenii i Serbii

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO” było partnerem projektu „ The Capacity Building Project”, którego inicjatorem i koordynatorem jest szwedzka organizacja More Mosaic. Przedsięwzięcie miało na celu przygotować osoby pracujące z młodzieżą do stawienia czoła zjawiskom szkodliwego ekstremizmu, dyskryminacji i nietolerancji występujących w ich ojczyznach. Pełni energii oraz nowych pomysłów młodzi działacze, mieli szansę przekazać nabyte cenne doświadczenie dalej, w ich własnych organizacjach i krajach.

 

Projekt był podzielony na cztery główne, zintegrowane części:

1) Spotkanie wprowadzające w Tbilisi, Gruzja, 12-16 czerwiec 2017,

2) Szkolenie pracowników młodzieżowych w Erywaniu, Armenia, 25 sierpień – 2 wrzesień 2017,

3) Lokalne inicjatywy w ojczyznach uczestników, wrzesień – listopad 2017,

4) Seminarium ewaluacyjne w Belgradzie, Serbia, 19-25 Listopad 2017.

Po zakończonym szkoleniu w Armenii, uczestnicy, w ramach części lokalnej projektu przeprowadzili działania i inicjatywy we swoich społecznościach lokalnych.

Spotkanie wprowadzające w Tbilisi oraz szkolenie w Erywaniu przekształciło się w swoistą „burzę mózgów” pomiędzy uczestnikami, która pozwoliła na wymianę pomysłów oraz ciekawych koncepcji. Część twórcza projektu pozwoliła uczestnikom na praktykę nabytej wiedzy i umiejętności.

Organizacje partnerskie projektu pochodziły z następujących krajów: Armenia, Estonia, Gruzja, Grecja, Litwa, Macedonia, Polska, Serbia, Rosja, Szwecja, Turcja i Ukraina.