Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Milana i Inara wyjechały do Estonii na szkolenie o gender

Milana i Inara wyjechały do Estonii na szkolenie o gender

„Put on Your Gender Glasses!”

 

Projekt miał na celu podnieść wiedzę z zakresu roli płci (gender) oraz przyczynić się do powstania bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego dla obydwu płci społeczeństwa, poprzez nieformalne metody nauczania. Projekt był skierowany dla osób pracujących z młodzieżą.

W ramach projektu zrealizowane zostanie międzynarodowe szkolenie, które odbywa się od 25 października do 1 listopada 2017 r. w Estonii.

 

Cele projektu:

  • Porównanie, jak normy odnośnie płci mogą różnić się w zależności od kontekstu;

  • Zachęcenie do refleksji nad stereotypami odnośnie płci, których możemy nie być świadomi;

  • Rozpoznanie wyzwań, z jakimi młodzi ludzie muszą się mierzyć w związku z równością płci;

  • Określenie, jakie role może odgrywać płeć, jak również jakie znaczenie ma równouprawnienie płci i ich integracja w pracy, projektach i organizacjach młodzieżowych;

  • Poznanie narzędzi i metod pracy z młodzieżą w tematyce gender i praw człowieka

  • Przyjrzenie się zróżnicowanym przejawom przemocy powiązanej z dyskryminacją płci wśród młodych ludzi

  • Promowanie wartości europejskich, poszanowania praw człowieka, pokoju, społecznego zjednoczenia i zróżnicowania, jak również współpracy zgodnie z programem Erasmus +.

W szkoleniu wzięły udział Milana oraz Inara reprezentując naszą organizację.