Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Dwie osoby wyjechały na dwuetapowe szkolenie w Armenii i na Litwie

Dwie osoby wyjechały na dwuetapowe szkolenie w Armenii i na Litwie

W ramach partnerstwa z litewską organizacją Jaunimo jaunimui iniciatyvaz, dwoje naszych przedstawicieli wyjechało do Armenii i na Litwę by uczestniczyć w projekcie projekcie”Intercultural Education and Youth Work for More Inclusive Europe”.

Projekt stawiał sobie za cel osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Wprowadzenie międzynarodowych uczestników w tematykę emigracji, imigracji, szeroko pojętej integracji oraz wielokulturowości

2. Analiza zjawiska emigracji i imigracji w krajach członkowskich, w celu odnalezienia przyczyn oraz głównych powodów tychże zjawisk;

3. Panel dyskusyjny na temat analizy szans i zagrożeń obecnej migracji w celu znalezienia korzystnych rozwiązań z perspektywy otwartych, młodych ludzi.

4. Wspieranie tolerancji, szacunku oraz otwartego umysłu względem migracji, głównie podczas pracy grup młodych ludzi.

5. Dzielenie się doświadczeniem oraz koncepcjami dotyczącymi integracji migrantów w grupach młodych ludzi.

6. Pobudzenie u młodych działaczy zdolności do czynnej walki i przeciwstawianiu się mowie nienawiści względem migrantów, fałszywych informacji dotyczących uchodźców oraz szeroko pojętej, toksycznej ksenofobii.

7. Utworzenie sieci organizacji pozarządowych partnerów projektu, zaangażowanych w zarządzanie procesami migracyjnymi oraz aktywne przyczynianie się do integracji uchodźców.

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa działania:

Szkolenie 3-11 wrzesień w Wilnie, Litwa oraz wizyta studyjna 15-22 październik w Erywaniu, Armenia.

W projekcie wzięło udział dwoje uczestników z Polski, reprezentując nasze Stowarzszenie.

     

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus Plus.