Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Tradycje, rodzaje, role

Tradycje, rodzaje, role

„Promowanie równości płci poprzez aktywizację młodzieży i uwzględnianie problematyki płci w pracy z młodzieżą”

 

W ramach programu przewidziano dwuetapowy projekt przewidujący szkolenie dla pracowników młodzieżowych w Armenii oraz wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu zajęliśmy się kwestiami płci i szukaliśmy rozwiązań w naszych organizacjach, społeczeństwach i życiu codziennym. Chcielibyśmy rozwijać i zwiększać wiedzę uczestników w zakresie różnych pojęć związanych z kwestiami płci, analizowanych tradycji, ról i postrzegania płci w różnych krajach i społeczeństwach. Podczas projektu były ogromne różnice, ponieważ uczestnicy pochodzili z innych realiów i różnych zakątków Europy.

Zarówno kurs szkoleniowy w Armenii, jak i wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii zgromadziły 36 młodych pracowników młodzieżowych z Wielkiej Brytanii, UE (Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia i Hiszpania) oraz partnerów z krajów sąsiedzkich (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Serbia i Ukraina).