Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Szkolenie „Wake up. Act. Change”

Szkolenie „Wake up. Act. Change”

Szkolenie „Wake up. Act. Change”

 

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem MTÜ Kalliralli podczas szkolenia „Wake up. Act. Change”. Celem projektu było zachęcenie i umożliwienie młodym pracownikom oraz liderom młodzieżowym podniesienia poziomu oraz jakości uczestnictwa młodzieży w ich lokalnych społecznościach.

Kurs szkoleniowy „Wake up. Act. Change” zgromadził 27 pracowników młodzieżowych i działaczy młodzieżowych z 9 krajów UE i krajów sąsiadujących.

INPRO wysłało dwóch delegatów z Rzeszowa, aby wzięli udział w tym projekcie: Dominik Piegdon i Daniel Martula.

Celem projektu było zwiększenie aktywności młodzieży w lokalnych społecznościach oraz promowanie podstawowych wartości UE. Umożliwił także uczestnikom wymianę doświadczeń i czerpanie z nich oraz skupienie się na różnych podejściach do angażowania młodych z całego świata. Nasi delegaci powiedzieli, że ten projekt wzbogacił ich doświadczenie i świadomość tego, co to znaczy praca z młodzieżą. Dał im także nowe i oryginalne pomysły na współpracę z młodzieżą tutaj w Rzeszowie.

 

Podczas projektu uczestnicy dyskutowali o uczestnictwie młodzieży oraz mieli interaktywne warsztaty, podczas których wygłaszali przemówienia na różne tematy – od uchodźców po zbiórkę pieniędzy na wolontariat. W mniejszych grupach uczestnicy dzielili się również swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w pracy z młodymi ludźmi. Uczestnicy odbyli także podróż studyjną do Tõstamaa, gdzie zaprezentowano działania lokalnej młodzieży jako dobry przykład zaangażowania młodych osób.

Program oparty był na metodologii edukacji pozaformalnej.

Kurs szkoleniowy odbył się od 26 czerwca do 2 lipca 2017 r. w Tõstamaa, Estonia.

Zobacz galerię zdjęć z projektu!