Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Youth Workers for More Inclusive Europe | Armenia, June 2017

Youth Workers for More Inclusive Europe | Armenia, June 2017

Szkolenie „Pracownicy młodzieżowi dla bardziej zintegrowanej Europy”

 

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem Aria Progressive Youth dla szkolenia „Pracownicy młodzieżowi dla bardziej zintegrowanej Europy”.

Celem tego projektu było dostarczenie pracownikom młodzieżowym wiedzy i umiejętności w zakresie integracji w Europie w celu organizacji jakościowych projektów i działań zapewniających równe wsparcie, uczestnictwo i uczenie się.

Projekt jest finansowany z programu Erasmus +, który wspiera osoby zaangażowane zarówno w formalne, jak i pozaformalne projekty edukacyjne na poziomie międzynarodowym.

 

Jeśli chodzi o kurs „Pracownicy młodzieżowi dla bardziej zintegrowanej Europy”, uczestnicy mieli sesję, która wprowadziła różnorodne sposoby działania i promowania praw człowieka w ogóle, a także praw społecznych młodzieży ze środowisk w niekorzystnej sytuacji, w szczególności imigrantów. Ponadto uczestnicy zostali poinformowani o interaktywnej mapie UNITED For Intercultural Action o “Zgubnej w skutkach polityce twierdzy Europa”, a także o liście 33.305 udokumentowanych zgonów uchodźców.

Uczestnicy zaprezentowali własne projekty dotyczące takich tematów jak: wpływ uchodźców na Europę, problemy migrantów i uchodźców w społecznościach lokalnych, obozy narodowe a obozy międzynarodowe, integracja przez działanie. Po prezentacji rozpoczęto dyskusje między uczestnikami, które dały im lepsze i wnikliwe zrozumienie każdego pomysłu prezentowanego projektu.

Kurs szkoleniowy odbył się w dniach 19-25 czerwca 2017 r. w Erywaniu w Armenii.

Zobacz galerię zdjęć z projektu!