Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects

YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects

YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects

 

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem Youth and Environment Europe (YEE) w ramach projektu “YEE-nclude: inclusion in environmental youth projects”.

Celem projektu było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą  w wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji projektów i inicjatyw, szczególnie ekologicznych, w sposób zapewniający równy dostęp dla grup marginalizowanych.

 

 

Założenia projektu:

  • dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie integracji;
  • dyskusja na temat roli wolontariatu i partycypacji społecznej w działaniach ekologicznych
  • odkrycie pozaformalnych metod pracy z młodzieżą marginalizowaną

 

 

Szkolenie skupiają się wokół problemu integracji oraz nierównego dostępu do możliwości dla wszystkich młodych ludzi.

Szkolenie odbyło się w Horažďovice, Czechy, w dniach 2 – 9 kwietnia 2017 roku.

Projekt był sfinansowany przez program Erasmus+.