Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders

Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders

“Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders”

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych INPRO było partnerem w ramach projektu “Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young Peace-builders” .

Projekt skupił się wokół różnorodności, transformacji konfliktu oraz komunikacji opartej na empatii. Przez dekady w krajach uczestniczących w programie różnorodność, zamiast dostrzegać jako walor społeczny, uważano za barierę w rozmowach narodowych i międzynarodowych jak i w życiu politycznym.

Program szkolenia podejmował następujące zagadnienia:

  • rozwijanie samoświadomości na temat naszych wartości i wierzeń;
  • identyfikacja efektywnych metod komunikacji bez przemocy, które zapobiegają bądź transformują konflikty 
  • zdobycie wiedzy o kluczowych koncepcjach takich jak: zarządzanie konfliktem, jego transformacja oraz rozwiązanie, wewnętrzny system przekonań i komunikacja bez przemocy;
  • zdobycie narzędzi niezbędnych do komunikacji bez przemocy oraz transpormacji konfliktu;
  • wymiana najlepszych praktyk w pracy z młodzieżą oraz z dialogiem kulturowym;
  • podniesienie świadomości na temat czynników powstawania konfliktu.

Projekt został sfinansowany przez program Erasmus+ który wspiera osoby związane z projektami wykorzystującymi formalne jak i nieformalne metody edukacji.

Szklenie odbyło się w Erywaniu, (Armenia) w dniach 10 – 17 kwietnia 2017 r. W szkoleniu uczestniczyli reprezentancji naszej organizacji: Beata Szmuc oraz Gheorghe-Radu Mirea.