Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Open Rzeszow PL

Open Rzeszow PL

NYC

Projekt „Open Rzeszów” (Otwarty Rzeszów) skierowany jest do młodych ludzi, zarówno Polaków jak i obcokrajowców w wieku pomiędzy 15-30 lat, mieszkających na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Jego celem jest tworzenie otwartej i zintegrowanej społeczności młodych ludzi. Poprzez zróżnicowane działania takie jak warsztaty czy spotkań, chcemy łączyć potencjał ludzi w różnym wieku, o odmiennej kulturze, o różnych doświadczeniach życiowych czy wiedzy.

W ramach projektu Open Rzeszów, będą przeprowadzone trzy rodzaje warsztatów, których celem jest zwiększenie poziomu świadomości i uwrażliwienie na sprawy dotyczące nierówności, niesprawiedliwości, dyskryminacji i mowy nienawiści.

Z pomocą naszych Wolontariuszy Europejskich będziemy organizować cotygodniowe Open Cafe i comiesięczne Open Cinema. Open Cafe ma na celu integrację i edukację grup docelowych, wykorzystując metody nieformalne. Przez dwie godziny w tygodniu, uczestnicy będą się spotykać aby debatować i dzielić się doświadczeniem na temat problemów globalnych. Mamy nadzieję, że ta atmosfera integracji będzie motywacją dla ludzi młodych do dalszego działania. W ramach Open Cinema zapraszamy do kina filmów dokumentalnych związanych z prawami człowieka, po każdej projekcji poświęcamy czas na klub dyskusyjnego skłaniającego do głębszej refleksji i debaty.

W ramach projektu rozpoczynamy również kampanię „People of Rzeszów” (Ludzie Rzeszowa). Jej celem jest promocja życzliwego i otwartego społeczeństwa młodych ludzi i obcokrajowców mieszkających w Rzeszowie. Kampania powstała również po co, by zachęcić uczestników do refleksji nad obecną sytuacją i znaczeniem nieformalnej edukacji, w celu stworzenia zintegrowanego społeczeństwa w przyszłości. Ich przemyślenia będą publikowane przez cały czas trwania projektu na naszym profilu na Facebooku i stronie internetowej.

Projekt jest realizowany na przestrzeni lipca – grudnia 2016.

Projekt „Open Rzeszów” wspiera Europejska Fundacja Młodzieży Rady Europy.

EYF_visual_identity.pngCOE-Logo-Quadri

Partnerem projektu jest Estrada Rzeszowska – Rzeszowski Inkubator Kultury.

estrada-rzeszowska-fb-2inkubator_logo